PL EN


2013 | 2(34) | 307-325
Article title

Wykorzystanie modeli regresji składowych głównych w badaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych

Title variants
EN
Application of principal component regression in socio-economic research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Metoda głównych składowych podobnie jak analiza czynnikowa jest jedną z metod eksploracyjnych, które koncentrują się na badaniu powiązań w zbiorze danych. Polega ona na przekształceniu zbioru skorelowanych zmiennych w nowy zbiór składowych ortogonalnych, będących kombinacjami liniowymi zmiennych pierwotnych. Metoda ta jest szczególnie przydatna w analizie obszernych zbiorów danych; umożliwia redukcję wymiaru analizy oraz eliminację współliniowości zmiennych bez znaczącej utraty informacji pierwotnych. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania modeli regresji składowych głównych w badaniu demograficznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań przestrzennego zróżnicowania emigracji z Polski.
EN
Principal Component Analysis is a linear dimensionality reduction technique, which identifies orthogonal directions of maximum variance in the original data, and projects the data into a lower-dimensionality space formed from a sub-set of the highest-variance components. Principal components may be used as independent variables in regression models – the method is useful as there is a significant correlation of input data. The paper presents Principal Component Regression (PCR) as a method for identifying the factors which influence migration decisions on macro level in Poland and for analyzing its spatial differentiation.
Year
Issue
Pages
307-325
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
References
  • Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa 2000.
  • International Migration Outlook, Annual Report: SOPEMI 2007, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD Publishing, Paris 2007.
  • Kurkiewicz J., Podstawowe metody analizy i prognozowania, WN PWN, Warszawa 1992.
  • Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.
  • Principal Component Analysis, w: Statistica Electronic Manual – dokumentacja pakietu STATISTICA PL, Statsoft Inc., USA 2008.
  • Ptak-Chmielewska A., Metda głównych składowych i analiza czynnikowa, w: Wielowymiarowa analiza statystyczna, red. E. Frątczak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
  • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL, t. 1-3, Wyd. Statsoft, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cb6b535-20a3-4db8-b78e-2f4d1c24cb11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.