PL EN


2007 | 3 | 19-34
Article title

Możliwości prognozowania popytu mieszkaniowego w świetle dostepnych danych demograficznych, społecznych i ekonomicznych

Content
Title variants
EN
Possinilities of making housing demand predictions in the light of available demographic, social and economic data
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono prognoze popytu na mieszkania w najbliższych latach. We wskazniku uwzglednione zostały czynniki wynikajace z sytuacji mieszkaniowej (niedobór statystyczny i wielkosć istniejacych zasobów), demograficznej (zmiany liczby mieszkanców w ostatnich latach i prognozy, struktura wiekowa), ekonomicznej (dochody ludności, bezrobocie, przedsiebiorczość ) oraz inwestycyjnej (pokrycie obowiazujacymi planami miejscowymi i potencjał ludnosciowy). Prezentowana metoda nawiazuje do wcześniejszego opracowania autora (Śleszynski 2005). Porównanie prognozy sprzed 3 lat z ruchem budowlanym w nastepnych latach potwierdza poprawność konstrukcji wskaźnika popytu.
EN
These research studies refer to the previous paper of the author (Sleszynski 2005), which presents estimation of average period demand for dwellings via disaggregating of communes on the basis of data from 2002. It was assumed that this index ought to take into consideration free market conditions, as well as demographic, economic and investment factors.
Year
Issue
3
Pages
19-34
Physical description
Dates
published
2007-09
Contributors
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
References
 • Ball M. J., Kirwan R. M., 1977, Urban housing demand. Some evidence from cross-sectional data, Applied Economics, 9, s. 343-366.
 • Bourne L. S., 1981, The Geography of Housing, Edward Arnold, London.
 • Bulanda M., Kacprzak K., 1987, Rozwój społeczno-gospodarczy a poziom warunków mieszkaniowych w przekroju regionalnym, Wiadomosci Statystyczne, 32, 8, s. 28-32.
 • Chiu R. L. H., Ho M. H. C., 2006, Estimation of elderly housing demand in an Asian city: Methodological issues and policy implications, Habitat International, 30 s. 965-980.
 • Domański R., Kaja J., Huebner W. M., 1984, Potrzeby mieszkaniowe i popyt mieszkaniowy: spór o metode, Monografie i Opracowania SGPiS, 117, Warszawa.
 • Follain J., Lim G.-Ch., Renaud B., 1986, The Demand for Housing in Developing Countries: The Case of Korea, Journal of Urban Economics, 7, s. 315-336.
 • Follain, J. R., Jimenez E., 1985, Estimating the demand for housing characteristics: a survey and critique, Regional Science and Urban Economics, 15, s. 77-107.
 • Fordnam R., Finlay S., Gardner J., Macmillan A., Muldoon C., Taylor G., 1998, Housing need and the need for housing, Aldershot, Hants, Ashgate.
 • Fortuna M., 2004, Predykcja popytu mieszkaniowego, Problemy Rozwoju Miast, 1.
 • Gałązka A., 1998, Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej w latach 1970- 1988. Zróżnicowania przestrzenne i tendencje zmian, Prace Geograficzne, 169, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Glennon G. D., 1989, Estimating the income, price, and interest elasticities of housing demand, Journal of Urban Economics, 25, s. 219-229.
 • Goodman A. C., 1995, A Dynamic Equilibrium Model of Housing Demand and Mobility with Transactions Costs, Journal of Housing Economics, 4, s. 307-327.
 • Goodman A. C. 1988, An econometric model of housing price, permanent income, tenure choice, and housing demand, Journal of Urban Economics, 23, s. 237-353.
 • Gorczyca M., 2003, Jak mieszkamy, Polityka Społeczna, 11-12, s. 14-18.
 • Gorczyca M., 2002, Polski dystans mieszkaniowy: przyczyny i warunki jego pokonywania w procesie integracji z Unia Europejska, Z Prac Zakładu Badan Statystyczno- Ekonomicznych, Studia i Prace, 282, GUS, Warszawa.
 • Gregory M. N., Weil D. N., 1989, The Baby Boom, the Baby Bust, and the Housing Market, Regional Science and Urban Economics, 19, s. 235-258.
 • Grootaert C., Dubis J., 1986, The Demand for Urban Housing in Ivory Coast, LSMS Working Papers, 25, World Bank, Washington D.C.
 • Hansen J. L., Formby J. P., Smith W. J., 1998, Estimating the Income Elasticity of Demand for Housing: A Comparison of Traditional and Lorenz-Concentration Curve Methodologies, Journal of Housing Economics, 7, s. 328-342.
 • Ingram G., 1984, Housing Demand in Developing Metropoles: Estimation from Bogota, Cali, Colombia, Staff Working Paper, 663, World Bank, Washington D.C.
 • Kaa D., van de, 1987, Europe’s Second Demographic Transition, Population Bulletin, 42, 1, Population Reference Bureau, Washington.
 • Kapplin S. D., Schwartz A. C. (eds.), 1990, Research in Real Estate, JAI Press, Greenwich.
 • Korcelli P., Iwanicka-Lyrowa E. (red.), 1991, Geograficzne badania nad płodnoscia, Conference Papers, 11, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Korcelli P., van Weesep J. (red.), 1992, Housing and urban policy in transition, Conference Papers, 15, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.
 • Kotowska I. E. (red.), 1999, Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w swietle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, Monografie i Opracowania SGH, Warszawa.
 • Kulesza H., 1996, Prognoza mieszkaniowa do 2010 r. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne, IGM, Warszawa.
 • Kupiszewski M., Bijak J., 2006, Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej, CEFMR Working Paper, 1, http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2006-01.pdf.
 • Kupiszewski M., Bijak J., Saczuk M., Serek R., 2003, Komentarz do założeń prognozy ludności na lata 2003-2030 przygotowywanej przez GUS, CEFMR Working Paper, 3, http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2003-03.pdf.
 • Lee G. S., Schmidt-Dengler P., Felderer B., Helmenstein Ch., 2001, Austrian Demography and Housing Demand: Is There a Connection, Empirica, 28, s. 259-276.
 • Łaszek J., 2006, Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujace ryzyko kredytowania hipotecznego, Materiały i Studia, 203, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Malpezzi S., Mayo S. K., 1985, Housing Demand in Developing Countries, Staff Working Paper, 733, World Bank, Washington D.C.
 • Mayo S. K., 1981, Theory and Estimation in the Economics of Housing Demand, Journal of Urban Economics, 10, s. 95-116. Pitkin J. R., Dowell M., 1994, The Specification of Demographic Effects on Housing Demand: Avoiding the Age-Cohort Fallacy, Journal of Housing Economics, 3, s. 240-250.
 • Polinsky A. M., 1977, The Demand for Housing: A Study in Specification and Grouping, Econometrica, 45, 2, s. 447-460.
 • Polko A., 2005, Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sasiedztwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 • Rapaport C., 1997, Housing Demand and Community Choice: An Empirical Analysis, Journal of Urban Economics, 42, s. 243-260.
 • Riddel M., 2004, Housing-market disequilibrium: an examination of housing-market price and stock dynamics 1967–1998, Journal of Housing Economics, 13, s. 120-135.
 • Rydzik W., 2004, Potrzeby mieszkaniowe ludnosci Polski na tle wojewódzkich rynków mieszkaniowych, Problemy Rozwoju Miast, 1.
 • Sobczak A., 2001, Teoretyczne przesłanki programowania mieszkalnictwa w Wielkopolsce, [w:] A. Sobczak (red.), Prace z gospodarki przestrzennej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 14, s. 112-120.
 • Sobczak A., 1974, Statystyczna estymacja potrzeb mieszkaniowych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, PWN, Poznan.
 • Sochacki M., 1992, Szacunek potrzeb mieszkaniowych Polski i stopnia ich zaspokojenia do 2020 roku, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa.
 • Swan C., 1995, Demography and demand of housing. A reinterpretation of the Mankiw-Weil demand variable, Regional Science and Urban Economics, 25, s. 41-58.
 • Śleszyński P., 2005, Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w swietle sytuacji demograficznej, ekonomicznej i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (19), s. 45-64.
 • Śleszyński P., 2004a, Demograficzne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej, Przegląd Geograficzny, 76, 4, s. 493-514.
 • Śleszyński P., 2004b, Regionalne zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej, Polityka Społeczna, 31, 11-12, s. 1-4.
 • Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Sleszynski P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na poczatku XXI wieku, Monografie, 6, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Zabel J. E., 2004, The demand for housing services, Journal of Housing Economics, 13, s. 16-35.
 • Zawadzki E., 2001, Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r., Raport nr 195, Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz i Ekspertyz, Wydział Analiz Społecznych i Ekonomicznych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cb91f4e-222c-44dc-a3e9-a6cd5d36fcb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.