Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 81-92

Article title

Reaktywacja połączeń kolejowych jako podstawowy element ograniczenia kosztów związanych z niską emisją zanieczyszczeń na Pogórzu Sudeckim

Authors

Content

Title variants

EN
Reactivation of railway connections as a basic element of fighting low emission of pollutants in the Sudetes Foreland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
In the area of the Sudetes Foreland there are noticeable significant disproportions between transport needs and the possibility of their implementation at a satisfactory level of quality. It relates to both public and private transport. The result of this inconvenience is increasing motorization of society, which consequently leads to limiting the use of public transport. Reversal of the negative trend requires taking action aimed at developing and implementing a network transport system for the Sudetes Foreland, based on the skeleton of the existing railway lines tied to other transport systems. This solution will allow for making use of the historical layout of railway lines in the Sudetes Foreland. Increasing the share of rail transport in overall transport will translate into a reduction of the number of passenger cars travelling on roads. A positive outcome of this evolution will be a measurable decrease in engine-generated exhaust emission to the environment..
EN
Na terenie Pogórza Sudeckiego zauważalne jest występowanie znacznych dysproporcji pomiędzy potrzebami transportowymi a możliwością ich realizacji na zadowalającym poziomie jakości. Odnosi się to zarówno do transportu publicznego, jak i prywatnego. Efektem tych niedogodności jest dynamiczny wzrost zmotoryzowania społeczeństwa, co w konsekwencji przedkłada się na ograniczenie korzystania z przewozów środkami transportu publicznego. Dla odwrócenia negatywnego trendu wymagane jest podjęcie działań w celu opracowania i wdrożenia sieciowego systemu transportowego Pogórza Sudeckiego opierającego się na szkielecie istniejących linii kolejowych, które zostaną powiązane węzłowo z innymi systemami transportowymi. Rozwiązanie to pozwoli na wykorzystanie historycznego układu linii kolejowych na Pogórzu Sudeckim. Zwiększenie udziału transportu szynowego w ogólnym transporcie przełoży się na ograniczenie liczby pojazdów osobowych poruszających się po drogach. Pozytywnym skutkiem tej ewolucji będzie wymierny spadek emisji zanieczyszczeń generowanych przez silniki spalinowe do środowiska, poprawa jakości życia ludności poprzez ograniczanie liczby samochodów poruszających się po ulicach oraz eliminacja innych negatywnych czynników związanych z szeroko pojętą motoryzacją.

References

 • Bałuch M., Podstawy dróg kolejowych, Politechnika Radomska. Radom 2001.
 • Bałuch H., Bałuch M., 2010, Determinanty prędkości pociągów – układ geometryczny i wady toru, IK, Warszawa.
 • Basiewicz T., 1982, Projektowanie linii kolejowych, Kraków.
 • Development of Integrated Ticketing for Air and Rail Transport Public, consultation document of the
 • European Commission services Directorate-General Energy and Transport, 2001 Dios. Ortuzar J. de, Willumsen L.G., 1990, Modelling transport, Wiley, Chichester.
 • Ellwanger G., 2005, Externe Kosten des Transports jetzt internalisieren, Eisenbahntechnische Rundschau, nr 1, 2.
 • Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects (Structural Fund – ERDF, Cohesion Fund and ISPA), European Commission, 2002.
 • Kossak S., 2005, Atrapa bodźców kluczowych, IBL ZLN, Białowieża.
 • Mężyk A., 1997, Kształtowanie postaw komunikacyjnych – szansą na opanowanie lawiny motoryzacyjnej?, Transport Miejski, nr 11.
 • Pällmann W., 2004, Zehn Jahre Bahnreform: Bilanz und Ausblick, Internationales Verkehrswesen, nr (56), 4.
 • Polewska-Dorozik H., 2005, Polski transport drogowy osób we Wspólnocie Europejskiej – bilans otwarcia, Przegląd Komunikacyjny, nr 7, 8.
 • Raczyński J., 2003, Koszty zewnętrzne w polityce rozwoju transportu, Technika Transportu Szynowego, nr 7, 8.
 • Raport EST! Wytyczne transportu zrównoważonego ekologicznie. Materiały konferencji EST, Wiedeń, październik 2000, druk OECD, Paryż/Wiedeń, marzec 2001.
 • Transport behaviour, 2009, Leeds City Council, Leeds.
 • Wiederkehr P., Caid N., Informacje, OECD Enviroment Directorate, www.oecd.org.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5cb99e1b-1828-4c91-a55d-857884e543b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.