PL EN


Journal
2014 | 94 | 4 | 330-342
Article title

Konwencjonalność tekstów współczesnej piosenki estradowej. Analiza syntagmatyczno-stylistyczna

Authors
Title variants
EN
Conventionality of contemporary stage songs. A syntactic and stylistic analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka omawia zjawiska językowe świadczące o konwencjonalności współczesnej piosenki estradowej. Analizie poddaje również zjawiska będące przejawem dążenia do odświeżenia gatunku. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań jest charakterystyka stylu współczesnej piosenki estradowej oparta na badaniach płaszczyzny syntaktycznej. Uwaga autorki koncentruje się szczególnie na związkach składniowych konstytuowanych przez leksemy o najwyższej frekwencji oraz na produktywności syntaktycznej leksemów tworzących struktury dwuskładnikowe.
EN
In the article Paulina Gajda presents some linguistic phenomena which prove the conventionality of contemporary stage songs. She also analyses some attempts to break with the convention. However, her starting point is the description of the stylistics of contemporary stage songs. The author’s attention is especially focused on syntactic structures formed by the most frequently used constituents as well as syntactic productivity of lexemes in two-part collocations.
Journal
Year
Volume
94
Issue
4
Pages
330-342
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ccf404b-5975-46e3-aaa1-83a918fc94ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.