PL EN


2013 | 34 | 49-64
Article title

Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Synchronizacja cykli koniunkturalnych jest jednym z najważniejszych kryteriów optymalizacji wewnątrz obszaru jednowalutowego, ponieważ eliminuje ryzyko nieadekwatności cyklicznej wspólnej polityki monetarnej. Tym samym zmniejsza się koszt związany z utratą autonomii krajowej polityki pieniężnej. W artykule prezentowane są wyniki badań porównawczych synchronizacji cykli koniunkturalnych 4 krajów: Polski, Estonii, Słowacji i Słowenii z cyklem koniunkturalnym strefy euro (12). Wyniki badań wskazują, że cykl koniunkturalny Polski jest w mniejszym stopniu zsynchronizowany z cyklem strefy euro niż cykle Estonii i Słowenii, ale w większym niż Słowacji. Oznacza to, że Polska byłaby lepszym kandydatem do przyjęcia wspólnej waluty niż Słowacja. Relatywnie niski poziom synchronizacji cyklu koniunkturalnego Słowacji ze strefą euro wskazuje, że nie jest to kryterium decydujące o przystąpieniu do unii walutowej. Dalsze badania nad ewentualną nieadekwatnością cykliczną wspólnej polityki pieniężnej w stosunku do słowackiej gospodarki są z punktu widzenia Polski niezwykle pożądane i z tego powodu powinny być kontynuowane.
Contributors
  • Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cd4e474-0cbf-4734-ab36-41436e016968
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.