PL EN


Journal
2015 | 1 | 113-126
Article title

Aksjologiczny charakter szczęścia w literaturze, czyli o związkach felicytologii i estetyki

Authors
Content
Title variants
EN
The axiological nature of happiness in literature, or the relationships of felicitology and
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article relates to compounds of happiness with the literature, its purpose is to answer the question: what and why can literature talk about happiness? Different directions in literary studies occupy different positions to the values contained in the literary work. There is also no consensus as to whether it is the bearer of aesthetic func-tion. The author starts from the aesthetic function, which sees the only way to fulfill the value in the literary work to the reflection on the aesthetic value to propose a theoretical model of happiness in the literature. This model is based on the structural aesthetic by Jan Mukařovský, whose works are its theoretical foundations. In this connec-tion the two modes for its practice: evoking and showing, that explains an example of ‘Szczęśliwe drogi’ by K. K. Baczyński. Consideration sends attention to the impact on the valuation of happiness evoking literary work.
Journal
Year
Issue
1
Pages
113-126
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Głowiński M.: Komunikacja literacka jako sfera napięć. [w:] Problemy odbioru i odbiorcy. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977.
 • Gołaszewska M.: Aksjologia estetyki. [w:] Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Red. S. Sawicki, A. Tyszczyk. Lublin 1992.
 • Handke R.: Kategorie horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich. [w:] Problemy odbioru i odbiorcy. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977.
 • Holland N. N.: Literature and Happiness [online:] “PsyArt” [dostęp: 23.03.2015]. World Wide Web: http://www.psyartjournal.com/article/show/n_holland-literature_and_happiness
 • McMahon D.: Happiness: A history. Boston 2006.
 • Mukařovský J.: Estetyczna funkcja, norma i wartość jako fakty społeczne. [w:] Idem: Wśród znaków i struktur. Wyb. red i sł. wstępne J. Sławiński. Warszawa 1970.
 • Nycz R.: Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków 2003.
 • Rusnak K.: The problem of happiness in J. Conrad’s ‘Lord Jim’, N. Hawthorne’s ‘The scarlet lette’rand F. Dostoyevsky’s ‘Crime and punishment’. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rze-szowskiego. Seria Filologiczna” 2002, nr 6.
 • Sawicki S.: Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich. [w:] Problematyka aksjolo-giczna w nauce o literaturze. Red. S. Sawicki, A. Tyszczyk. Lublin 1992.
 • Stoff A.: Przemiany funkcji literatury w świecie współczesnym a jej zobowiązania wobec człowieka. [w:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Księga pamiątkowa sympozjum naukowego zorganizowanego w Uniwersytecie Warszawskim z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa. Red. A. Białecka, J. J. Jadacki. Warszawa 2001.
 • Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Red. A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Za-jączkowski. Lublin 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cd51b2d-6127-4b28-b71a-54d0dc6851f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.