PL EN


2017 | 8 | 2 | 46+50
Article title

Wsparcie edukacji formalnej z wykorzystaniem edukacji pozaformalnej – warsztaty interaktywne

Authors
Content
Title variants
Support for Formal Education with the Use of Non-Formal Education – Interactive Workshops
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono potrzebę kształcenia dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu edukacji pozaformalnej jako środowiska, w którym mogą być mocno motywowane i zainteresowane zgłębianiem wiedzy z różnych kategorii poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. W artykule przedstawiono także jeden ze sposobów realizacji edukacji pozaformalnej – poprzez warsztaty interaktywne.
EN
The article presents the need to educate children and young people through the use of non-formal education as an environment in which they can be heavily motivated and interested in exploring knowledge from different categories through the use of modern technology. The article also presents one way of implementing non-formal education through interactive workshops.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
46+50
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki i Systemów Edukacyjnych, Polska
References
  • Falk, J., Dierking, L. (2010). School is Not where Most Americans Learn Most of Their Science. American Scientist the Magazine of Sigma Xi, The Scientific Research Society, 98, 487–493.
  • http://www.explores.pl/?definicja-placowki-edukacji-interaktywnej (19.05.2017).
  • http://www.ibe.edu.pl/pl/media-prasa/aktualnosci-prasowe/353-nowe-technologie-moga-pomoc-sie- -uczyc-ale-i-moga-zaszkodzic (19.05. 2017).
  • Kurzępa, J. (2004). O potrzebie komplementarności w edukacji formalnej i nieformalnej: aplikacje teoretyczno-praktyczne. W: Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne (s. 45–52).
  • Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji (2014). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
  • Walat, W. (2007). Edukacyjne zastosowania hipermediów. Rzeszów: Wyd. UR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cd78536-7001-4dd6-bff1-ceefe0c8163f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.