PL EN


2015 | 10 | 60-75
Article title

Dwie drogi krytyki neopozytywizmu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Najważniejsze argumenty krytyczne wobec neopozytywizmu miały miejsce ze strony dwóch wielkich nurtów filozofii XX wieku: realizmu krytycznego (K.R. Popper) i filozofii analitycznej (G.E. Moore, B. Russel, L. Wittgenstein). Wszystkie te nurty zresztą wyrastają z tego samego pnia, tj. z filozofii austriackiego myśliciela, Franza Brentany. Będę starał się pokazać, że szczególne znaczenie w przezwyciężaniu neopozytywizmu miała filozofia analityczna rozwijana w szkole lwowsko-warszawskiej, której twórcą był Kazimierz Twardowski, uczeń Brentany. Na charakter tej szkoły wpłynął również projekt rozwijania polskiej matematyki, logiki i filozofii, zaproponowany przez współtwórcę polskiej szkoły matematycznej - Zygmunta Janiszewskiego oraz badania logiczne podstaw matematyki prowadzone przez Jana Śleszyńskiego, Jana Łukasiewicza, Stanisława Leśniewskiego, Alfreda Tarskiego (i innych polskich logików). Nie można też zapominać o uczonych działających poza nurtem głównych szkół naukowych okresu międzywojennego, a których badania nad nauką są szczególnie cenne - chodzi o Leona Chwistka, Ludwika Flecka czy matematyków - Witolda Wilkosza i Otoona Nikodyma. W tej pracy jedynie sygnalizuję te kwestie.
Year
Issue
10
Pages
60-75
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bergson H. (2004), Ewolucja twórcza, tł. F. Znaniecki, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków.
 • Łukasiewicz J. (1920), O logice trójwartościowej, "Ruch filozoficzny" V.
 • Łukasiewicz J. (1922/23), Interpretacja liczbowa teorii zdań, "Ruch Filozoficzny" VII.
 • Łukasiewicz J. (1929), Elementy logiki matematycznej, Warszawa.
 • Łukasiewicz J. (1930), Philosophische Bemerkungen zu mehrwertingen Systemen des Aussgankalkus, "Comptes Rendus de la Societe des Sciences" 23.
 • Łukasiewicz J. (1961), O twórczości w nauce, w: Z zagadnień logiki i filozofii, PWN, Warszawa.
 • Obojska L. (2013), U źródeł zbiorów kolektywnych. O mereologii nieantysymetrycznej, Siedlce.
 • Popper K.R. (1997a), Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, Warszawa.
 • Popper K.R. (1997b), W poszukiwaniu lepszego świata, Warszawa.
 • Russo L. (2005), Zapomniana rewolucja, tł. I. kania, Kraków.
 • Wójcik W. (2007), Bernarda Riemanna projekt nowej filozofii, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", r. 52, nr 2.
Notes
PL
Artykuł 4. z numeru 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cda0bf7-3310-4e98-8ccc-949de1283d69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.