PL EN


2013 | 5(41) | 4 | 141-161
Article title

Optymalizacja form opieki nad dziećmi zagrożonymi sieroctwem – jakoaktualne zadanie społeczne

Authors
Title variants
EN
Optimizing Care for Children Threatened with Orphanhood – A Topical Social Demand
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses selected existential circumstances that may result in orphanhood. Similarities and differences between natural and social orphanhood have been indicated. Possible measures to obtain optimal care of orphan children have been described – the role of foster families and adoption has been pointed out. The article also refers to the problem of social exclusion faced by the orphans who suffer from care deficiencies.
PL
W artykule omówiono wybrane okoliczności egzystencjalne powodujące powstanie problemów sieroctwa. Wskazano na podobieństwa i różnice sytuacji sieroctwa naturalnego i społecznego. Omówiono możliwości optymalizacji oddziaływań dotyczących przejmowania opieki nad dziećmi osieroconymi – w tym wskazano na rolę rodzin zastępczych stosunku adopcyjnego. Artykuł zawiera także odniesienia do zagrożenia wykluczeniem społecznym sierot – w sytuacji doświadczanych przez nie deficytów opiekuńczych.
Contributors
author
 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, tomasz.wach@interia.pl
References
 • Andrzejewski M.: Prawna ochrona rodziny, Warszawa: WSiP 1999.
 • Andrzejewski M.: Problematyka prawna pieczy nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub w placówce, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998, nr 2.
 • Czeredrecka B.: Potrzeby psychiczne sierot społecznych, Warszawa: IWZZ 1988.
 • Dyczewski L.: Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin: TN KUL 1994.
 • Jakubowski M.: Podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania pedagogiki opiekuńczej, w: Pedagogika opiekuńcza. Materiały z krajowej konferencji Komitetu Nauk PAN, Warszawa 1977.
 • Jeziorański M.: Osobowy i wspólnotowy wymiar rozwoju małżonków w nauczaniu Jana Pawła II, w: Rodzina przestrzenią rozwoju osoby, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, Lublin: TN KUL 2012.
 • Klimek L.: Patologia rodziny a sieroctwo społeczne we współczesnej Polsce, w: Opieka i wychowanie w rodzinie, red. Cz. Kępski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003.
 • Klominek W.: IFCO – Międzynarodowa Organizacja Opieki Zastępczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1997, nr 8.
 • Kolankiewicz M.: Kim są sieroty społeczne?, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1993, nr 8.
 • Kolankiewicz M.: Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa: WSiP 1998.
 • Kozak M.: Psychologiczne problemy sieroctwa społecznego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1986, nr 9.
 • Kusio U.: Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Studium socjologiczne na przykładzie Lublina, Lublin: UMCS 1998.
 • Łopatkowa M.: Samotność dziecka, Warszawa: PWN 1983.
 • Łuczak E., Szewetowska K.: Rozmiary sieroctwa społecznego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1997, nr 2.
 • Łuczyński A.: Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin: KUL 2008.
 • Maciaszkowa I.: Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa: WSiP 1990.
 • Matuszkiewicz I.: Kochaj mnie, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka 2003.
 • Matyjas B.: Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2008.
 • Obuchowska I.: Psychologiczne aspekty społecznego sieroctwa, w: Pedagogika wobec kryzysów życiowych, red. J. Stochmiałek, Warszawa–Radom: Instytut Technologii Eksploatacji 1998.
 • Pieczyńska I.: Adopcja w percepcji społecznej, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 2001, nr 2.
 • Prokosz M.: Choroba sieroca, Gdańsk: Wydawnictwo „Harmonia” 2010.
 • Sajkowska M., Łuczak E.: Wychowankowie rodzin zastępczych – ich obecne i poprzednie środowiska, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 1994, nr 1.
 • Sitko M.: Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce, „Edukacja” 2001, nr 4.
 • Skoczyńska-Puchała M.: Rodzina zastępcza a opieka prawna, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 8.
 • Stochmiałek J.: Praca socjalno-opiekuńcza, wybrane zagadnienia, Cieszyn: UŚ 1999.
 • Szymańska K.: Problemy otwartości adopcji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1990, nr 5-6.
 • Szymborska A.: Bez filantropii, „Przyjaciel Dziecka” 1973, nr 4.
 • Tynelski A.: Problemy sieroctwa naturalnego i społecznego, „Biuletyn TWP” (Warszawa) 1972, nr 2(XVII).
 • Węgierski Z.: Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Toruń: Wydawnictwo Akapit 2006.
 • Wielińska K.: Funkcjonowanie osób wychowywanych w domach dziecka wrolach rodzicielskich, w: Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną, red. M.Tyszkowa, Poznań: UAM 1985.
 • Vargova M.: Multikulturna vychova a jej aplikacia v predprimarnom vzdelavani, Ružomberok: Verbum 2012.
 • Ziemska M.: Rodzina i dziecko, Warszawa: PWN 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ce232c8-b1b4-4d7b-8e84-4c804d8bb741
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.