PL EN


2014 | 17 | 3(64) | 78-86
Article title

Wzrost znaczenia Frankfurtu nad Menem jako niemieckiego i międzynarodowego centrum finansowego

Title variants
EN
The growing role of Frankfurt am Main as a German and international financial centre
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Frankfurt nad Menem jest największym centrum finansowym w strefie euro, plasującym się obecnie na 9. pozycji pod względem znaczenia dla światowych obrotów finansowych według indeksu Global Financial Centres Index. Jest to największy w Europie po Londynie ośrodek bankowości międzynarodowej. Instytucją finansową o fundamentalnym znaczeniu dla Frankfurtu jest ulokowana tam spółka Giełda Niemiecka (Deutsche Börse). Jest ona właścicielem i operatorem Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych. Do Deutsche Börse należą też: izba rozliczeniowa i depozyt papierów wartościowych Clearstream oraz europejska giełda instrumentów pochodnych Eurex. We Frankfurcie od wielu lat znajdują się ważne niemieckie i europejskie instytucje nadzorujące rynki finansowe, a po zlokalizowaniu paneuropejskiego nadzoru bankowego przy Europejskim Banku Centralnym, ośrodek ten awansował do roli stolicy europejskiego nadzoru finansowego.
EN
: Frankfurt am Main is the largest financial centre in the Eurozone which currently ranks ninth in the Global Financial Centres Index. It is the largest international banking centre in Europe after London. The financial institution of fundamental importance to Frankfurt is the German Stock Exchange (Deutsche Börse) which is located in the city. It is the owner and operator of the Frankfurt Stock Exchange. Deutsche Börse also owns: the international clearing and settlement organization Clearstream and European derivatives exchange Eurex. The important German and European institutions supervising the financial markets have been located in Frankfurt for many years. Currently, Frankfurt is finally advancing to become the capital of European financial supervision
Year
Volume
17
Issue
Pages
78-86
Physical description
Dates
published
2014-10
Contributors
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland, egostomski@wp.pl
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland, t.michalowski@ug.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ce3cbb5-ba99-4774-88d2-15336f7e5b44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.