PL EN


2016 | 7 | 4 | 291-293
Article title

Aplikacje zdrowotne na urządzenia mobilne w edukacji zdrowotnej społeczeństwa

Content
Title variants
EN
Health related applications for mobile devices in public health education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienia aplikacji zdrowotnych na smartfony lub tablety (ang. health apps), których celem jest wspieranie długoterminowych zmian zachowań zdrowotnych jednostki, a tym samym poprawa kondycji zdrowotnej. Zastosowanie tego typu aplikacji jest szerokie. Za ich pomocą można monitorować stan swojego zdrowia, poziom wydolności fizycznej, mierzyć przebyty dystans, tętno, spalone kalorie. Aplikacje te motywują użytkowników do zmiany zachowań i prozdrowotnego stylu życia, odgrywając coraz częściej ważną rolę w codziennym życiu, a to wskazuje na ich potencjał do wykorzystania w strategii promującej zdrowie.
EN
The article raises the issue of health apps for smartphones or tablets that are created to support long-term changes in health–related behaviour, thus improving overall health. Health related apps have a wide range of uses. They can be used to monitor one’s health or level of physical fitness, measure the travelled distance, monitor heart rate, count burned calories. These applications motivate users to change their behaviour and aspire to healthy lifestyle. They play an increasingly important role in daily life, and therefore they hold a potential for use in health promotion.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
291-293
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk Biomedycz-nych, Polska
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk o Zdrowiu, Polska
References
 • Banasik A. (2016), TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1/15.
 • Czerwińska M. (2015), Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 43(3).
 • Dennison L., Morrison L., Conway G., Yardley L. (2013), Opportunities and Challenges for Smartphone Applications in Supporting Health Behavior Change: Qualitative Study, „J Med Internet Res” no. 15(4).
 • Dute D.J., Bemelmans W.J.E., Breda J. (2016), Using Mobile Apps to Promote a Healthy Lifestyle Among Adolescents and Students: A Review of the Theoretical Basis and Lessons Learned, „JMIR Mhealth Uhealth” no. 4(2).
 • Google Play, https://play.google.com/store/apps.
 • Karski J.B. (2007), Praktyka i teoria promocji zdrowia, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2014), Zielona Księga w sprawie mobilnego zdrowia („m-zdrowia”), Bruksela
 • Krzostek M. (2015), Aplikacje sportowe i zdrowotne, wyniki badania CAWI, https://ircenter.com/ aplikacje-sportowe-i-zdrowotne-wyniki-badania-cawi/.
 • Łysik Ł., Machura P. (2013), Rola oraz znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku, „Media i Społeczeństwo” nr 4.
 • Olesch A. (2015), eHealth Week 2015 Synergia opieki, „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia” nr 6, https://issuu.com/polishhealthcarejournal/docs/06_2015_osoz.
 • Olękiewicz A. (2014), Mamy coraz więcej smartfonów i jesteśmy tego coraz bardziej świadomi http://www.tnsglobal.pl/coslychac/2014/02/04/mamy-coraz-wiecej-smartfonow-i-jestesmy-tego-coraz-bardziej-swiadomi/
 • Opolski M.P., Rużyłło W. (2015), Znaczenie technologii mobilnych w monitorowaniu i zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym, „Nauka” nr 4.
 • Payne H.E., Lister C., West J.H., Bernhardt J.M. (2015), Behavioral Functionality of Mobile Apps in Health Interventions: A Systematic Review of the Literature, „JMIR mHealth uhealth” no. 3(1).
 • Paszkowska M. (2008), Rola Internetu w promocji zdrowia, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” nr 3.
 • Seybert H. (2012), Internet Use in Households and by Individuals in 2012, European Union.
 • Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Wojtynek E. (2014), Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” t. 20, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ced6dbc-ff15-4bc0-ac7e-ae3b491512b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.