PL EN


2014 | 14 | 59-74
Article title

The challenges of new regionalism: towards modern community and territory

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper contains ascertainments that changes taking place in the structure of modern territory and transformations in modern society are/or will be still determined by the processes of transfer of technologies and innovations, diffusion of creativity and differential development of civilizations. Indigenization of globalization (which the author interprets as glocalization) represents a shift from a more territorialized learning process bound up with the nation-state society to one more fluid and translocal. New Regionalism as a paradigm for regional development emphasizes smart, inclusive and sustainable economies. In particular, the author presents a framework for analysing New Regionalism which should include determinants such as innovative capacity, creativity, networks, high level of social capital and the role of civilization in developing regional economic resilience.
Contributors
References
 • Barber B.R., 1996, Jihad vs. McWorld: Terrorism’s Challenge to Democracy, Ballantine Books, New York.
 • Beer A., 2009, The theory and practice of developing locally, [in:] Rowe J. (ed.), Theories of Local Economic Development: Linking Theory to Practice, Thousand Oaks, CA Sage.
 • Buchanan J.M., 1965, An Economic Theory of Clubs, Economica, no. 32, pp. 1–14.
 • Castells M., 1996, The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, Blackwell, Cambridge/Oxford.
 • Castells M., 1998, The End of the Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture, Blackwell, Cambridge/Oxford.
 • Domański R., 1997, Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class, and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York.
 • Florida R., 2005, Cities and the Creative Class, NY-London: Routledge, New York.
 • Florida R., 2011, The University and the Creative Economy, retrieved from http://www.creativeclass.org.
 • Frieske K.W., 1999, Marginalność społeczna – normalność i patologia, [in:] Frieske K.W. (ed.), Marginalność i procesy marginalizacji, IpiSS, Warszawa.
 • Fukuyama F., 1992, By Way of an Introduction, [in:] Fukuyama F. (ed.), The End of History and the Last Man, Penguin.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gruchman B., 2000, Geneza innowacyjnego paradygmatu rozwoju regionalnego, [in:] Klamut M., Cybulski L., (eds.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne no. 173, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 • Harmaakorpi V., Uotila T., 2006, Building regional visionary capability. Futures research in resource-based regional development, Technological Forecasting and Social Change, no. 73, p. 787.
 • Huntington S.P., 1995, Trzecia fala demokratyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Huntington S.P., 1997, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York.
 • Jacobs J., 1969, The Economy of Cities, Random House, New York.
 • Jordan B., 1996, A Theory of Poverty and Social Exclusion, Polity Press, Oxford.
 • Kiersztyn A., 2005, Kapitał społeczny – ideologiczne konteksty pojęcia, [in:] Januszek H. (ed.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Kitchin R., Dodge M., 2011, Code/Space: Software and Everyday Life, MA: MIT Press, Cambridge.
 • Klasik A., (ed.), 2009, Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Kudłacz T., (ed.), 2010, Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Kukliński A., 2006, Ku kreatywnej Europie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny, [in:] Okoń-Horodyńska E., Piech K., (eds.), Unia Europejska w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Malecki E.J., 2008, Kapitał społeczny w kontekście regionalnym, [in:] Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (eds.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Miszczak K., 2003, Przestrzenne sieci gospodarcze a zmiany bazy ekonomicznej regionów (na przykładzie Polski), (Unpublished doctoral dissertation), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Miszczak K., 2010, The spatial development in Poland in the context of global challenges, The Journal of Social and Economic Research (SU IIBF), vol. 14, no. 20, pp. 587–600.
 • Miszczak K., 2012, Dylematy rozwoju regionu ekonomicznego w świetle wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Miszczak K., Przybyła Z. (eds.), 2008, Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Morgan K., 1997, The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, Regional Studies, vol. 31, no. 5, pp. 491–503. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343409750132289#.U8fNWUCg9Gw.
 • Murdoch J., 1995, Actor-networks and the Evolution of Economic Forms: Combining Description and Explanation in Theories of Regulation, Flexible Specialization and Networks, Environment and Planning A. London.
 • Olson M., 1965, The Logic of Collective Actions: Public Goods and the Theory of Groups, MA: Harvard University Press, Cambridge.
 • Otok S., 2000, Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Parker B., 1998, Globalization and Business Practice. Managing Across Boundaries, Sage Publications, London.
 • Portes A., 1998, Social capital: Its origins and applications in modern sociology, Annual Review of Sociology, no. 24, pp. 1–24.
 • Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków.
 • Ritzer G., 2008, The McDonaldization of Society, Pine Forge Press, Thousand Oaks, CA Sage.
 • Teubal M., Yinnon T., Zuscovitch E., 1995, Networks and market creation, Research Policy no. 20/5, pp. 381–392.
 • Theiss M., 2004, Kapitał społeczny środowiska lokalnego – pojęcie i wskaźniki, The summary of the presentation from a scientific seminar entitled: “Social capital vs. local environment: needs and possibilities”, held on March 3, 2004 at Pedagogical Department of Warsaw University.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cf00e8c-1db9-48a6-bd4c-9d5fc0548351
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.