PL EN


2014 | 3(11) | 127-142
Article title

Dialog wychowawczy – szanse i zagrożenia

Content
Title variants
EN
Educational Dialogue – Opportunities and Threats
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is justification of the view that communication skills are the most important part of the process of education and that the difficult art to master the principles of open communication (both in the form of direct co mmunication and indirect) is a prerequisite for an effective agreement. To build proper inter-human relationships, people should realise a good type of dialogue: content, language and climate talks should foster openness (i.e. the rank of problems), mindfulness and between the truth. Good conversation requires mandatory expulsion of habitual, automatic adoption of a defensive posture. It should facilitate building a sense of subjective closeness and security.
PL
Celem artykułu jest uzasadnienie poglądu, że kompetencje komunikacyjne są najważniejszym elementem procesu wychowania oraz że opanowanie zasad trudnej sztuki komunikacji otwartej (zarówno w formie komunikacji bezpośredniej jak i pośredniej) jest warunkiem skutecznego porozumienia. Aby zbudować prawidłowe relacje międzyludzkie należy realizować dobry typ dialogu: treść, język i klimat rozmowy powinny sprzyjać: otwartości (tj. randze problemów), uważności i taktownemu mówieniu prawdy. Dobra rozmowa bezwzględnie wymaga wyrugowania nawykowego, automatycznego przyjmowania postawy obronnej. Powinna budować poczucie subiektywnej bliskości i bezpieczeństwa.
Year
Issue
Pages
127-142
Physical description
Contributors
  • Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy in Wrocław
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cf74c82-e215-47fd-ac0e-e4feab4a38aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.