PL EN


2017 | 64 | 7: Teologia ekumeniczna | 97-107
Article title

Kerk en bevrijding in het denken van Edward Schillebeeckx

Title variants
EN
Church and Liberation in the Thought of Edward Schillebeeckx
PL
Kościół a wyzwolenie w myśli Edwarda Schillebeeckxa
Languages of publication
NL
Abstracts
EN
This paper discusses the issue of the relationship between the Church and liberation in the theology of Edward Schillebeeckx. The author first describes the negative contrast-experience. He then presents the basic dimensions of Christian salvation according to the great Dutch theologian. Emphasis is placed upon the concept of the Church as the sacrament of the liberation.
PL
Autor artykułu podejmuje istotny problem relacji między Kościołem i szeroko rozumianym wyzwoleniem w ujęciu wybitnego współczesnego teologa flamandzkiego Edwarda Schillebeeckxa. Poszukuje on wiarygodnej i pogłębionej odpowiedzi na pytania dotyczące ostatecznego źródła wyzwolenia człowieka w kontekście współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych oraz roli Kościoła rozumianego jako sakrament dialogu ze światem. W pierwszej części artykułu autor ukazuje uniwersalny wymiar negatywnego „doświadczenia kontrastu”, które wyraża się w codziennym przeżywaniu przez ludzi ambiwalentnych stanów egzystencjalnych: radości i smutku, zdrowia i choroby, wolności i zniewolenia, nadziei i rozpaczy. Według Schillebeeckxa stanowi ono szczególną „przestrzeń” objawienia i działania Boga, który pragnie autentycznego wyzwolenia i szczęścia człowieka nie tylko w wymiarze eschatologicznym, lecz również doczesnym. Druga część artykułu została poświęcona refleksji nad związkiem zachodzącym między zbawieniem i wyzwoleniem. Chociaż rzeczywistości te w pełni nie utożsamiają się ze sobą, to jednak chrześcijańska koncepcja integralnego zbawienia nie może pomijać doczesnego aspektu wyzwolenia społecznego, bez którego soteriologiczne orędzie Kościoła stałoby się utopijną ideologią. W trzeciej części autor prezentuje ideę Kościoła jako sakramentu wyzwolenia, który w świetle Ewangelii dostrzega we wszelkich procesach zmierzających do autentycznej emancypacji człowieka zniewolonego zbawczą wolę Boga, pragnącego, aby wszyscy ludzie, wierzący i niewierzący, włączyli się w dzieło naprawy świata dotkniętego licznymi formami zniewolenia. W zakończeniu artykułu autor podkreśla, że imponujący dziś rozwój nauki i technologii nie jest jednak w stanie usunąć wszystkich czynników generujących ludzkie cierpienie i wyobcowanie. W obliczu niepokojącej iluzji samozbawienia Kościół nieustannie wskazuje na subtelną, ukrytą, miłosierną i ostatecznie wyzwalającą obecność Boga w historii ludzkości. W tym sensie jest on dla świata znakiem i zarazem sługą prawdy, wyzwolenia i pokoju oraz wezwaniem do odważnego i odpowiedzialnego dialogu społecznego, ekumenicznego i międzyreligijnego.
Contributors
References
 • Borgman, Erik. Edward Schillebeeckx. A Theologian in his History. London: Continuum, 2004.
 • D’hert, Ignace. Een spoor voor ons getrokken: de Jezustrilogie van Edward Schillebeeckx. Baarn: Nelissen, 1997.
 • Nadbrzeżny, Antoni. “Kościół jako sakrament dialogu według Edwarda Schillebeeckxa.” Roczniki Teologiczne 50 (2003), 2: 229–242.
 • O’Collins, Gerald, en Edward Farrugia. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim. Vertaald door Jan Ożóg en Barbara Żak. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.
 • Oosterhuis, Huub, en Piet Hoogeveen. God is ieder ogenblik nieuw. Gesprekken met Edward Schillebeeckx. Baarn: Ambo, 1982.
 • Schillebeeckx, Edward. “De kerk als sacrament van dialoog.” Tijdschrift voor Theologie 8 (1968): 155–168.
 • Schillebeeckx, Edward. Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding. Bloemendaal: Nelissen, 1977.
 • Schillebeeckx, Edward. Mensen als verhaal van God. Baarn: Nelissen, 1989.
 • Schillebeeckx, Edward. Theologisch testament. Notarieel nog niet verleden. Baarn: Nelissen, 1994.
 • The Schillebeeckx Reader, bewerkt door Robert J. Schreiter. New York: Crossroad, 1984.
 • Vliet, Cornelis T.M. van. Kerk met twee ogen. Een katholieke ecclesiologie. Kampen: Kok, 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d0375a2-5eac-4411-9481-60791af4971a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.