PL EN


2019 | TOM SPECJALNY: DLA NIEPODLEGŁEJ = SPECIAL ISSUE: FOR AN INDEPENDENT POLAND | 461-481
Article title

Historia plagiatów Wincentego Rzymowskiego odkrytych na łamach tygodnika ,,Prosto z Mostu”

Authors
Content
Title variants
EN
History of Wincenty Rzymowski’s plagiarism discovered in the weekly “Prosto z Mostu”
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents stories of plagiarisms committed by Wincenty Rzymowski, a leading Polish journalist of the interwar period, the editor-in-chief of ”Kurier Poranny” and a member of the Polish Academy of Literature. Plagiarism was discovered by the editors of the right-wing weekly ”Prosto z Mostu”, edited and published by Stanisław Piasecki. Rzymowski in his journalism used excerpts from the work of the British thinker Bertrand Russell In Praise of Idleness and excerpts from the article of the French journalist Jean Prèvost, discussing the position of England against the Italian-Abyssinian conflict. The article focuses on the scope of plagiarism, the reactions of the Polish daily press and cultural weeklies, national, catholic, liberal-left and satirical, as well as the effects of the ruling of the Polish Academy of Literature, which pronounced on the accusation in consequence of which Rzymowski gave up from membership in Academy.
Contributors
References
 • Agentura obcej myśli. Czas skończyć z rzymowszczyzną, ,,ABC. Nowiny codzienne” 1936, nr 321, s. 2.
 • Akademia p. Rzymowskiego, ,,Dziennik Wileński” 1937, nr 37, s. 3.
 • Akademik Wincenty Rzymowski, ,,Szarża” 1937, nr 8, s. 5.
 • Babiński J., Obiady czwartkowe. Znów okradli p. Rzymowskiego, ,,Merkuriusz Polski Ordynaryjny” 1936, nr 36, s. 1069-1072.
 • Bezwstydny Russel. ,,Akademik” Rzymowski ,,ofiarą” plagiatu angielskiego autora, ,,Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936, nr 312, s. 5.
 • Bobki nie wystarczą, ,,ABC. Nowiny codzienne” 1936, nr 333, s. 3.
 • Broncel Z., To, czego nie było w sprawozdaniu P.A.L.-u, ,,Prosto z Mostu” 1936, nr 49, s. 4.
 • Buchner W., Nie zrobiliśmy interesu, ,,Mucha” 1937, nr 26, s. 2.
 • Buchner W., W. Rzymowski przed polskim Sądem Polskiej Akademii Literatury, ,,Mucha” 1936, nr 51, s. 2.
 • Czemu służy ,,Płomyk”, ,,Kurier Poranny” 1936, nr 76, s. 6.
 • Czy akademik Rzymowski popełnił plagiat?, ,,Chwila” 1936, nr 6336, s. 4.
 • Czy p. Rzymowski popełnił plagiat, ,,Dziennik Wileński” 1937, nr 24, s. 1.
 • Dalsze źródła publicystyki Rzymowskiego. Nie tylko Russell, ale i Jean Prèvost, ,,Prosto z Mostu” 1936, nr 50, s. 4.
 • Echa plagiatu zagranicą, ,,Warszawski Dziennik Narodowy” 1936, nr 318B, s. 4.
 • Garçon M., Czy można przestać być członkiem Akademii? Głos znakomitego prawnika francuskiego. Potwierdzenie tezy ,,Wiadomości Literackich”, ,,Wiadomości Literackie” 1937, nr 19, s. 7.
 • Grydzewski M., Czy Rzymowski przestał być członkiem Akademii?, ,,Wiadomości Literackie” 1937, nr 13, s. 7.
 • Hrabyk K., Publicystyka i plagiat, ,,Dziennik Polski” 1937, nr 37, s. 3.
 • Kucharski Z., Zza płotu, ,,Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 46, s. 874.
 • Ładosz H., ,,Tajny detektyw” dmucha, ,,Kurier Poranny” 1936, nr 76, s. 6.
 • Marczewska H., W otwarte karty, ,,Kurier Poranny” 1936, nr 76, s. 6.
 • Na marginesie, ,,Prosto z Mostu” 1935, nr 40, s. 6.
 • Na marginesie, ,,Prosto z Mostu” 1936, nr 29, s. 1.
 • Nagrobek sobie samemu, ,,Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936, nr 325, s. 15.
 • Nowaczyński A., Po ostatnich występach pana Sieroszewskiego, „Tęcza. Ilustrowane Pismo Miesięczne” 1937, nr 9, s. 31-38.
 • Nowy akademik literatury – Kornel Makuszyński, ,,Gazeta Lwowska” 1937, nr 122, s. 3.
 • Nowy naczelny redaktor ,,Kuriera Porannego”, ,,Nowy Dziennik” 1937, nr 33, s. 1.
 • Oryginalność utworów W. Sieroszewskiego, ,,Prosto z Mostu” 1937, nr 39, s. 4.
 • Osobliwe zasady P.A.L., ,,Kurier Poznański” 1937, nr 43, s. 4.
 • Ostatnie minuty i sekundy, ,,Kurier Poranny” 1935, nr 242, s. 2.
 • P. Rzymowski i P.A.L., ,,Dziennik Wileński” 1937, nr 24, s. 3.
 • P. Rzymowski pod zarzutem, ,,Czas” 1936, nr 309, s. 3.
 • P. Rzymowski się broni, ,,Dziennik Wileński” 1936, nr 308, s. 3.
 • P. Rzymowski się tłumaczy, ,,ABC. Nowiny Codzienne” 1936, nr 322, s. 2.
 • Panowie z P.K.W.N., ,,Wieści” 1944, nr 6, s. 1.
 • Piasecki S., Front sowiecki i front polski, ,,Prosto z Mostu” 1936, nr 23, s. 1.
 • Piasecki S., Jak powstało ,,Prosto z mostu”, „Prosto z Mostu” 1935, nr 1, s. 1.
 • Piasecki S., ,,Nagonka polityczna”, ,,Prosto z Mostu” 1936, nr 51, s. 1.
 • Piasecki S., Przegląd prasy. Zastanawiający zbieg okoliczności, ,,Prosto z Mostu” 1937, nr 14, s. 5.
 • Piasecki S., Wawrzyn akademicki przedstawia się…, ,,Prosto z Mostu” 1935, nr 47, s. 1.
 • Plagiat Karpińskiego z Reymonta. Następcy Wicusia rodzą się na kamieniu, ,,ABC. Nowiny Codzienne” 1937, nr 291, s. 4.
 • Pobożne życzenia K.A.P.-u, ,,Kurier Poranny” 1936, nr 76, s. 6.
 • Pośpiech akademicki P.A.L.’u i odpowiedź Związku Dziennikarzy, ,,ABC. Nowiny Codzienne” 1937, nr 41, s. 1.
 • ,,Prosto z Mostu”. Bertrand Russell plagiatorem?, ,,Kurier Nowogrodzki” 1936, nr 307, s. 7.
 • Pruszyński K., „Pomiędzy Marksem a… każdorazowym premierem”. „Akademik literatury” Wincenty Rzymowski w świetle faktów. Do Pana Mariana Dąbrowskiego, Naczelnego Redaktora „IKC” list otwarty, ,,Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936, nr 169, s. 2-3.
 • Przegląd prasy, ,,Warszawski Dziennik Narodowy” 1936, nr 335B, s. 3.
 • Przepowiednie na rok 1937, ,,ABC. Nowiny Codzienne” 1937, nr 3, s. 8.
 • Rzymowski plagiatorem, ,,Warszawski Dziennik Narodowy” 1936, nr 307B, s. 2.
 • Rzymowski W., Bandycka napaść ,,Prosto z mostu”, ,,Kurier Poranny” 1936, nr 311, s. 5.
 • Rzymowski W., Ostatnie minuty i sekundy, ,,Kurier Poranny” 1935, nr 242, s. 2.
 • Rzymowski W., ,,Płomyk” światła i chmura mroku, ,,Kurier Poranny” 1936, nr 76, s. 1.
 • Rzymowski W., Pod adresem p. Piaseckiego, ,,Kurier Poranny” 1936, nr 311, s. 6.
 • S.H. [Samuel Hirszhorn], Przez skandal do postępu! ,,Nasz Przegląd” 1936, nr 334, s. 3.
 • Sąd w sprawie p. Rzymowskiego o plagiat Russela, ,,Dziennik Wileński” 1936, nr 332, s. 1.
 • Słonimski A., Kronika Tygodniowa, ,,Wiadomości Literackie” 1936, nr 51, s. 5.
 • Sprawa p. Rzymowskiego. Sąd honorowy orzeknie, czy plagiat jest czynem haniebnym, ,,ABC. Nowiny Codzienne” 1936, nr 337, s. 1.
 • Sprawa Rzymowskiego, ,,Przegląd Katolicki” 1936, nr 49, s. 831.
 • Srokowski J., Szopka niepolityczna. „Pastorałka” L. Schillera w nowej obsadzie (teksty autentyczne), ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 55-56, s. 13.
 • Stańczyk, Rzymowski na P.A.L.-u. Garść plotek i przytyków, ,,ABC. Nowiny Codzienne” 1937, nr 32, s. 4.
 • Stempowski J., Zagadnienia plagiatu, ,,Wiadomości Literackie” 1936, nr 52, s. 5.
 • Wacław Sieroszewski do Wincentego Rzymowskiego, ,,Mucha” 1937, nr 36, s. 5.
 • Warszawa nie uznaje sojuszu z W. Brytanią. Kompromitujące wystąpienie Rzymowskiego w Waszyngtonie, ,,Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 255, s. 1.
 • ,,Wawrzyn” czy nożyce?, ,,Dziennik Poznański” 1936, nr 263, s. 12.
 • Witowski A. [właść.: Jan Mosdorf], Bertrand Russel plagiatorem?, ,,Prosto z Mostu” 1936, nr 47, s. 1.
 • Witowski A. [właść.: Jan Mosdorf], W okopach zeszłego stulecia, ,,Prosto z Mostu” 1936, nr 42, s. 7.
 • Wycinanki, ,,Prosto z Mostu” 1936, nr 28, s. 3.
 • Z fizyki, ,,Mucha” 1936, nr 50, s. 2.
 • Zbyszewski K., Ryżową szczotką, ,,Prosto z Mostu” 1937, nr 6, s. 8.
 • Zwrot w sprawie Rzymowskiego. Akademia Literatury powołała specjalną komisję, ,,ABC. Nowiny Codzienne” 1936, nr 336, s. 1.
 • Opracowania:
 • Chmielewska L., Wincenty Rzymowski (1883-1950). Biografia publicysty i polityka, Toruń 2007.
 • Koźniewski K., Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych, Warszawa 1976.
 • Łętocha R., ,,Prosto z Mostu” – pismo i środowisko, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010, s. 111-125.
 • Missuna O., Warszawski pitaval literacki, Warszawa 1960.
 • Rusinek M., Moja wieża Babel, Warszawa 1982.
 • Russell B., Pochwała próżniactwa, Warszawa 1937.
 • Rzymowski W., Prawo do życia a powinność pracy, Warszawa 1936.
 • Tobera M., ,,Antyskamandryta” (Stanisław Piasecki), ,,Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1992, t. 31, nr 3-4, s. 188-195.
 • Urbanowski M., ,,Fanatyk patriotyzmu” – portret Stanisława Piaseckiego, [w:] S. Piasecki, Prosto z mostu. Wybór publicystyki literackiej, wybór i oprac. M. Urbanowski, Kraków 2003, s. 87-98.
 • Urbanowski M., O Stanisławie Piaseckim i jego krytyce literackiej, [w:] M. Urbanowski, Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety, Kraków 2007, s. 7-49.
 • Wróblewska V., O gatunkowości ,,Bajek” Wacława Sieroszewskiego, ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska” 1998, nr 325, s. 79-98.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d040a6d-207d-439f-bc51-bdbc9deb4fb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.