PL EN


2020 | 2(263) | s. 26-28
Article title

ZACHOWANIE ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ NA TERENIE PÓŁNOCNO-ZACHODNICH POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WARSZAWSKIEGO W 1945 I 1946 R. W DOKUMENTACH ARCHIWALNYCH CZĘŚĆ I – POWIATY SIERPECKI I PŁOŃSKI. SUPLEMENT

Content
Title variants
EN
BEHAVIOR OF RED ARMY SOLDIERS IN NORTH WEST POVIATS WARSAW VOIVODESHIP IN 1945 AND 1946 IN ARCHIVAL DOCUMENTS. PART I - POVIATS SIERPC AND PŁOŃSK. SUPPLEMENT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Żołnierze Armii Czerwonej przechodzili przez teren województwa warszawskiego dwukrotnie: w styczniu 1945 r. w czasie ofensywy przeciwko wojskom niemieckim i latem tego roku, wracając do Związku Sowieckiego po wygranej wojnie. W obu przypadkach część z nich dopuszczała się wobec ludności polskiej napadów, gwałtów, kradzieży i bezprawnych rekwizycji, co zostało odnotowane w dokumentach władz powiatowych i wojewódzkich.
EN
Red Army soldiers passed through Warsaw voivodeship twice: in January 1945 during the offensive against German troops and this summer, returning to the Soviet Union after winning the war. In both cases, some of them committed assaults, rape, theft and illegal requisition against the Polish population, which was noted in the documents of poviat and voivodeship authorities.
Year
Issue
Pages
s. 26-28
Physical description
Contributors
  • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  • Towarzystwo Naukowe Płockie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d07743d-ff87-48b4-adad-984212610d7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.