PL EN


2016 | 21 | 36-47
Article title

WŁADZA VS. SZTUKA W PRL-U I DZIŚ

Authors
Content
Title variants
EN
POWER VERSUS ART IN POLISH PEOPLE’S REPUBLIC AND TODAY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
POWER VERSUS ART IN POLISH PEOPLE’S REPUBLIC AND TODAY The basis of this study is Mark Wlodarczyk’s paper on research methodology of art history in Polish People’s Republic, especially in the 1950’s. Włodarczyk put the thesis that power in that decade, standing under the banner of Stalinism, introduced elements of a thaw in the art, but at the same time they continued the policy of repression. Meltdown was an immanent part of policy. However, policy enforcement can be seen in the pragmatics of government throughout the entire period of communism. Hence the thesis of this article on the dialectics of thaw and repression as the dominant instrument of power used in art, as this area of power relations is discussed here. Among the examples, there are mainly those from the seventies, for a period of domination of conceptual art is considered a period when artists concentrated on the autonomy of art, and abandoned their social engagement in order to avoid repression. That consensus with the government, however, was apparent. Artists still challenged the tolerance of power and thus triggered a dialectic of thaw and repression, and the government showed its totalitarian face. After 1989, the power in a democratic system is distributed, therefore the dialectic of thaw and repression loses its functionality. Also, Włodarczyk described the situation in Poland after the elections of 2015. He believes that political and totalitarian method of governance brings back functionality of dialectic thaw and repression against contemporary art.
Year
Volume
21
Pages
36-47
Physical description
Dates
published
2017-11-07
Contributors
author
References
  • 1 Marek Włodarczyk, „Sztuka?” Założenia przedwstępne w badaniu polskiej sztuki nowoczesnej, red. Jakub Banasiak, Fundacja Kultura Miejsca, Warszawa 2015, s. 17.2 Piotr Piotrowski, Znaczenia modernizmu, Rebis, Poznań 1999, s. 266–268.3 Ruch galeryjny w Polsce. Zarys historyczny. Od lat sześćdziesiątych poprzez galerie konceptualne lat siedemdziesiątych po ich konsekwencje w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, „Sztuka i Dokumentacja”, nr 7 (2012), s. 13–30.4 Łukasz Ronduda, Neoawangarda w teczkach SB, „Piktogram” nr 9/10 (2007/2008), s. 34–70.5 Por. Łukasz Guzek, Leszek Przyjemski – „polski sytuacjonista”, „Dyskurs” nr 19 (2015), s. 178–191.6 Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, tłum. Mateusz Kwaterko, PIW, Warszawa 2009; zwł. paragrafy 204–211.7 Por. Leszek Przyjemski, Museum of Hysterics 1968–2012, red. Marianna Michałowska (Galeria Miejska Arsenał, Poznań, [b. r.].8 Puławy 66, red. Maria Anna Leśniewska, WydawnictwoDrukarnia L-Print, Puławy 2006.9 Krzysztof Siatka, Wernisaż u Szadkowskiego – przyczynek do dyskusji o zjawiskach krakowskiej sztuki socjologicznej, „Fort Sztuki” nr 2 (1/2006), s. 26–29. Pdf na: www.fortsztuki.art.pl10 Oświadczenie, [w:] Żywa galeria. Łódzki progresywny ruch artystyczny 1969– 1992, red. Józef Robakowski, Łódzki Dom Kultury, Galeria FF, Łódź 2000,s. 72–73.11 Józef Robakowski, Paszkwil na polską kinematografię, [w:] Żywa galeria…, dz. cyt., s. 92–93.12 Żywa galeria…, dz. cyt., s. 110.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-1528
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d0bd5fa-c28e-46d3-976c-76ecfd6347ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.