PL EN


2017 | 500 | 62-73
Article title

Roszczenia odszkodowawcze wobec podmiotów leczniczych w świetle spraw wpływających do sądów okręgowych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem pracy było przeprowadzenie oceny roszczeń odszkodowawczych poszkodowanych pacjentów w wyniku zajścia szkody podczas ich leczenia w placówkach leczniczych. Aby tego dokonać, postanowiono zbadać: jak kształtował się wpływ spraw do sądów powszechnych w Polsce z tego tytułu w latach 2005–2016, jakiego rodzaju szkód dotyczyły sprawy wpływające do Sądu Okręgowego w Łodzi w latach 2005–2011 oraz jak rodzaj szkody wpływa na rodzaj zasądzanego świadczenia odszkodowawczego. Szczegółowej analizy dokonano m.in. na podstawie danych pochodzących z wybranych akt sądowych Sądu Okręgowego w Łodzi w latach 2005–2011 zakończonych prawomocnym wyrokiem do końca lipca 2015 r. Przedstawione dane pozwoliły m.in. na wyciągnięcie takich wniosków, jak: liczba spraw z tytułu OC podmiotów leczniczych nie wzrasta istotnie, lecz zmienia się wartość przedmiotu sporu; najczęściej zgłaszaną szkodą jest powstanie rozstroju zdrowia; a zasądzanym świadczeniem odszkodowawczym zadośćuczynienie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d164dcf-87b2-4342-82d5-e4f20b83ce9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.