PL EN


2013 | 1 | 27-42
Article title

CYWILIZACJA I KULTURA W CHAOSIE ZACHOWAŃ EDUKACYJNYCH NA RYNKU PRACY I ZATRUDNIENIA

Authors
Content
Title variants
EN
CIVILIZATION AND CULTURE IN THE CHAOS OF EDUCATIONAL BEHAVIOR AT THE LABOR AND EMPLOYMENT MARKET
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problematyka wytyczająca procedury rozwiązań przy pomocy teorii chaosu dotycząca związków pomiędzy globalizacją, gospodarką i edukacją jest możliwa przy pomocy dynamiki układów nieliniowych, czyli termodynamiki procesów nieodwracalnych. Powstanie teorii chaosu związane jest ze zwiększeniem możliwości obliczeniowych komputerów bitowych, a w perspektywie jawi się cywilizacja kubitowa i subkubitowa. Zazębiające się problemy globalizacji, gospodarki i edukacji nie można rozwiązywać w oparciu o jedną teorię naukową i niedoskonałe narzędzia pomiarowe. Istotą przedmiotowych dociekań nad globalizacją, gospodarką i edukacją jest tworzenie porządku z chaosu, gdy z niewymiernej i nieliniowej rzeczywistości wyłania się rozwijający się interdyscyplinarny świat nauki, aby ten świat chaosu myśli był opisywany przez atraktory, solitony, bifurkacje, czy fraktale, które można uznać za matematyczne modele tworzenia porządku, nie tylko w przyrodzie.
EN
The issue guide lining the solution procedures with the help of chaos theory referring to the relationships between globalization, economy and education is possible with the help of nonlinear dynamics system that is to say the thermodynamics of irreversible processes. Inception of chaos theory is associated with increased capabilities of computers bit, and in the future computers qubits and subqubits civilization will show up. Globalization, economy on the basis of one scientific theory and imperfect measurement tools. The core of the investigation over the globalization, the economy and education is to create order out of chaos when from irrational and nonlinear reality growing interdisciplinary scientific world is emerging to describe the thought chaos word by attractors, solitons, bifurcation, and fractals, which can be considered as mathematical models of creating order, not only in nature.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
References
 • Ashley S., Tworzywa jutra. Siedem nowych materiałów, dzięki którym nasz świat może bardzo się zmienić, [w:] Świat Nauki, czerwiec 2013.
 • Bourne D., Mój szef, robot, [w:] Świat Nauki, czerwiec 2013.
 • Czarnecki K.M, Profesjologia, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2010.
 • Elias N, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, PWN, Warszawa 1980.
 • Friedman T.L., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Wydawnictwo „Rebis”, Poznań 2006.
 • Gajda J., Antropologia kulturowa. Część I. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 • Greenemeier L., Czy drukowanie 3D spełni pokładane w nim nadzieje? [w:] Świat Nauki, czerwiec 2013.
 • Kołotko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Wydawnictwo Pruszyński Media Sp. z o.o, Warszawa 2013.
 • Malthus T., An essay on the principle of population, University, Oxford 1798.
 • Mathiex J, Wielkie cywilizacje. Rozkwit i upadek imperiów, „Świat Książki”, Warszawa 2008.
 • McKenna T., Trzej jeźdźcy anty-apokalipsy, http://zb.eco.pl/zb/83/recenzje.htm [2009-03-07].
 • Morin E., Duch czasu, PWN, Warszawa 1965.
 • Myers J.D., Wyprodukowano w komputerze, [w:] Świat Nauki, czerwiec 2013.
 • Norwid C., Pisma wybrane. 1 Wiersze, PIW, Warszawa 1969.
 • Pilzer P.Z., Nasz dobrobyt bez granic, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1995.
 • Roco M.C., Narodziny nanomaszyn. Naukowcy przygotowują nowa generację urządzeń w skali atomowej, [w:] Świat Nauki, czerwiec 2013.
 • Simon J., The Ultimate Resource II: People, Materials, and Environment 1998, [w:] http://pl.wikipedia. org.//wiki/Statystyczna_ teoria _zasobów_C3% B3w [2013-07-01].
 • Starzyk T., Nadchodzi czas zaciskania pasa, [w:] Bankier.pl Polski Portal Finansowy 2012.11.17.
 • Wenta K., Kultura, praca i technologie informacyjne na rynku zatrudnienia i edukacji, [w:] S. Flejterski (red.), Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013.
 • Wenta K., Neomedia w chaosie budowania społeczeństwa wiedzy, [w:] K. Wenta, E. Perzycka (red.), Edukacja informacyjna. Neomedia w społeczeństwie wiedzy, Oficyna Wydawnicza CDiDN, Szczecin 2009.
 • Wenta K., Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2011.
 • Wenta K., Zysk z kapitału intelektualnego w zglobalizowanym świecie, [w:] M. Szymańska (red.) Edukacja dla potrzeb rynku pracy, Wyd. Naukowe Piotrowski przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2011.
 • Wenta K., Zarządzanie nauką i edukacją dla kapitału ludzkiego, [w:] L. Pawelski (red.), Kapitał ludzki w edukacji, Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2012.
 • West G., Mądrość w liczbach, [w:] Świat Nauki, czerwiec 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d165d03-9b9b-4f0b-a336-a772d5f5e10e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.