PL EN


Journal
2012 | 1(13) | 29-35
Article title

Tekst, wypowiedź, dyskurs jako kategorie tekstologiczne

Authors
Title variants
EN
Text, utterance and discourse as textological categories
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The objective of textology (text linguistics) is to analyse and describe interpersonal communication in all its aspects, as it happens now and did in the past, in various discourse communities. The basic categories of so defined textology are: text, utterance and discourse, regarded as different perspectives on the phenomenon of interpersonal communication. This phenomenon manifests itself in established works, with their specific semantic and syntactic structure, but also in genre affinity, in interactive events fixed in a widely understood situational context, and in social, cultural and linguistic norms which regulate communication activities in individual human communities and make interpersonal communication possible. These three categories can be said to reify in definite communication phenomena: in written and recorded text, and in spoken utterances, i.e. in actualized discourses.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
29-35
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Boniecka B., 1998, Tekst potoczny a dyskurs, [w:] J. Bartmiński, B. Boniecka (red.), Tekst.Problemy teoretyczne, Lublin, s. 45–62.
 • Bühler K., 2004, Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania, Kraków.
 • Burzyńska A., Markowski M.P., 2006, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków.
 • Duszak A., 2002, Dokąd zmierza tzw. lingwistyka tekstu?, [w:] Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.),Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. IX, Poznań, s. 29– 37.
 • Duszak A., 2010, Styl jako kategoria krytycznej analizy dyskursu, [w:] B. Bogołębska, M. Worsowicz(red.), Styl – dyskurs – media, Łódź, s. 33–43.
 • Duszak A., Fairclough N. (red.), 2008, Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarnepodejście do komunikacji społecznej, Kraków.
 • Genette G., 1992, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, [w:] H. Markiewicz (red.), Współczesnateoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2, Kraków, s. 107–115.
 • Labocha J., 2004, Tekst pisany – tekst zapisany, „Biuletyn PTJ” LX, s. 5–10.
 • Labocha J., 2008, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków.
 • Lalewicz J., 1975, Komunikacja językowa a literatura, Wrocław – Warszawa – Kraków –Gdańsk.
 • Loewe I., 2007, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice.
 • Mayenowa M.R., 1971, Spójność tekstu a postawa odbiorcy, [w:] eadem (red.), O spójnościtekstu, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. 189–205.
 • Mayenowa M.R., 1974, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław – Warszawa –Kraków – Gdańsk.
 • Mayenowa M.R., 1976, Posłowie: Inwentarz pytań teorii tekstu, [w:] eadem (red.), Semantykatekstu i języka, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. 291–296.
 • Nycz R., 2000, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków.
 • Pisarkowa K., 1978, Zdanie mówione a rola kontekstu, [w:] J. Skubalanka, S. Grabias, J. Mazur,K. Pisarkowa (red.), Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatówkonferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6–9 x 1975),Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. 7–20.
 • Ricoeur P., 1989, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wybrała i wstępem poprzedziłaK. Rosner, Warszawa.
 • Wilkoń A., 2002, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków.
 • Żydek-Bednarczuk U., 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d1d9bef-e3d2-4b63-9267-61f8a8e7b722
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.