PL EN


2014 | 101 | 37-44
Article title

Monitoring w działaniach logistycznych na przykładzie transportu

Title variants
EN
Monitoring in Logistic Activities as an Example of Transport
Languages of publication
Abstracts
PL
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w rzeczywistości gospodarczej to nieustanna próba uzyskania korzystnego bilansu kosztów i przychodów. Wśród działalności logistycznych jedną z kluczowych ról odgrywa transport. W artykule podjęto się analizy możliwych korzyści wynikających z faktu używania systemów monitoringu.
EN
Operation of companies in economic reality is a constant attempt a looking for a balance of costs and revenues. Among the activities of logistics one of the key roles played by transportation. The article analyzes the potential benefits from the fact that monitoring systems.
Contributors
  • UP-H Siedlce
References
  • Klimek M., Uwarunkowanie odpowiedzialności zarządzania w logistycznych systemach informacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo--Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 98/2013.
  • Niziński S., Żurek J., Logistyka ogólna, WKŁ, Warszawa 2011.
  • Simiński P., Satelitarne systemy monitoringu, "Samochody Specjalne" 6/2008.
  • Simiński P., Systemy monitoringu, "Samochody Specjalne" 12/2008.
  • Szymonik A., Logistyka produkcji, Difin, Warszawa 2012.
  • Toruński J., Jakość usług transportowych w przewozach pasażerskich. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 12/2009.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d1f7247-6119-453f-bc0e-a158ae4efea9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.