PL EN


2013 | 1 | 98-103
Article title

Prvn í česká monografie o žákovských korpusech

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Nedávno publikovaná monografie dvanácti autorů Čeština — cílový jazyk a korpusy sleduje tři hlavní cíle, a to seznámit českou učitelskou a odbornou veřejnost s obecnou problematikou žákovských korpusů, představit první žákovský korpus češtiny CzeSL (Czech as a Second Language), s jehož vznikem je většina autorů publikace spojena, a naznačit možnosti využití tohoto korpusu ve výzkumu i ve výuce. CzeSL,1 jehož koncepci a vlastnostem je věnována podstatná část knihy, je při tomto pojetí monografie představen komplexním způsobem, který umožňuje uživateli nebo jinému zájemci — specializovanému i nespecializovanému — začlenit korpus do obecných historických, lingvistických a didaktických souvislostí a vytvořit si strukturovanou představu o jeho parametrech i o povaze dat a metadat, která nabízí. Vzhledem k tomuto výrazně (zdaleka ne však výhradně) informativnímu zaměření monografie se tato recenze nevyhnutelně vyjadřuje nejen k tomu, jak se autorům podařilo korpus představit, ale do jisté míry i ke korpusu samotnému.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d1fec74-c2e3-4b10-9835-ef91c1df1368
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.