Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 51-56

Article title

Współczesne rodziny wielodzietne - samoorganizacja dla realizacji potrzeb

Content

Title variants

EN
Contemporary large families – self-organisation for fulfilling the needs

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi wprowadzenie do analizy działalności organizacyjnej rodzin wielodzietnych. Na tej podstawie można dokonać przeglądu najpilniejszych potrzeb takich rodzin. Podobnych informacji może dostarczyć przegląd wątków podejmowanych przez ich członków na forach internetowych. Zacieśniająca się współpraca międzynarodowa stowarzyszeń działających na rzecz rodzin wielodzietnych pozwala na wymianę doświadczeń i rozwiązań przyjętych w ramach polityki prorodzinnej. Na zakończenie przytoczono wątki z badań rodzinnych organizacji węgierskich wskazujących na kluczową rolę rodziny (zwłaszcza dużej) w procesie przekazywania tożsamości i kultury.

Year

Volume

Pages

51-56

Physical description

Dates

published
2017-02-13

Contributors

References

 • Bebel A. (2016), Wpływ karty dużej rodziny na poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce − ocena na podstawie zogniskowanych wywiadów grupowych. [w:] J. Szczepaniak-Sienniak, A. Kubów (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 206-223.
 • GUS (2014), Warunki życia rodzin w Polsce. Informacje i opracowania statystyczne.
 • Ipsos Polska (2016), Wielodzietni w Polsce 2016. Raport.
 • Szyszka M. (2009), Więzi rodzinne czynnikiem wspomagającym kształtowanie tożsamości narodowej. [w:] L. Dyczewski, D. Wadowski (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 439-451.
 • Szyszka M. (2015), Wielodzietność w Polsce – społeczne postrzeganie i pomoc państwa. [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 177-192.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863).
 • www.3plus.pl
 • www.wielodzietni.org
 • www.wielodzietni.net
 • www.elfac.org

Notes

PL
Artykuł piąty z numeru UCS 2017: 18(1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5d221539-812c-458e-8777-0c060be93073
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.