PL EN


2008 | 50 | 77-87
Article title

Księgozbiór domowy Marii i Jerzego Kuncewiczów

Content
Year
Volume
50
Pages
77-87
Physical description
Contributors
References
  • Atlas encyklopedyczny PWN, red. nacz. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998.
  • Chwałczyk A., Bez drogi, „Kurier Lubelski” 1999, R. 43, nr 303 (31 grudnia 1999-02 stycznia 2000), s. 12.
  • Ciesielczuk A., Życie i działalność Jerzego Kuncewicza. „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1995, nr 29, s. 193-203.
  • Dymel K., Jedna jest tylko synogarlica moja czyli Marii i Jerzego Kuncewiczów sztuka życia, Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1985.
  • Hilchen M., Tradycyjne znakowanie książek, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2003, nr 1/2, s. 38-42.
  • Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895-1989, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 1995.
  • Topolska M.B., Zabłocki Tadeusz, [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, S-Ż, T. 5, pod red. K. Dopierały, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2005, s. 365.
  • Wstęp, [w:] Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 14: Rękopisy 16801-17050. Archiwum Marii i Jerzego Kuncewiczów, pod red. W. Sonnak, Wroclaw: Tow. Przyjaciół Ossolineum, 1995, s. VI.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d2a87f8-f350-4d42-b94d-05a36c44a7b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.