PL EN


2013 | 906 | 55-66
Article title

Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie administracji celnej

Title variants
EN
Implementation of a Budget Task Force – The Example of the Customs Administration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Implementing a budget task force is part of a new approach to administering public finance. Its essence is the management of public funds by objectives. Budgeting prompts a more efficient and transparent management of public funds and allows for efficient long-term economic planning. The article presents solutions for the budget task force in selected EU countries and discusses the implementation of a budget task force in Poland as well as the advantages and disadvantages of using a task force as opposed to sticking with classic budgeting. The practical section of the work shows a solution proposed for the customs administration. It shows those tasks the customs administration is charged with performing, the objectives, and the measures. The summary examines the problems that arose in the context of the performance budget in government administration.
References
  • Adamiec J. [2010], Budżet zadaniowy w krajach Unii Europejskiej, „Analizy” nr 10 (35).
  • Budżet zadaniowy w administracji publicznej [2010], red. P. Perczyński, M. Postuła, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
  • Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi [2007], red. T. Lubińska, Difin, Warszawa.
  • Misiąg W. [2013], Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego refleksje i prognozy, „Studia BAS”, nr 1(33).
  • Owsiak S. [2005], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
  • Planowanie budżetowe a alokacja zasobów [2008], red. S. Owsiak, PWE, Warszawa.
  • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. [2008], System finansowy w Polsce, t. 2, PWN, Warszawa.
  • Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu [2011], red. S. Owsiak, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d2c90a3-482d-4b25-8a65-71302f3fffb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.