PL EN


Journal
2015 | 157/2 | 95-117
Article title

Wolny rynek a porządek konkurencyjny. Dwie koncepcje ładu społeczno-gospodarczego

Content
Title variants
EN
Free Market and Competitive Order. Two Concepts of Socio-Economic Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono krytykę neoliberalnego pojęcia wolnego rynku. Dokonano tego na podstawie krytycznych opinii na temat kategorii: wolnej przedsiębiorczości i gospodarki wolnorynkowej jakie wyrażali F. A. von Hayek i W. Eucken w latach 1945–1950. Obaj przedstawiciele nowego liberalizmu byli przekonani, że wolność na rynku zapewniona jest dzięki panowaniu na nim porządku konkurencyjnego. Ten porządek z kolei jest strzeżony przez państwo.
EN
The article presents a critique of neo-liberal free market ideas. This was done based on the representation of critical opinion on of ideas: free enterprise and a free market economy that F.A Hayek presented in the years 1945–1950 and W. Eucken in the years 1946–1950. Two representatives of the new liberalism were convinced that freedom in the market creates order competitive. This order is guarded by the state.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, gszulc@sgh.waw.pl
References
 • Aldridge A., 2006, Rynek. Wydawnictwo Sic!: Warszawa.
 • Bauman Z., 2007, Rozmowy z Benedetto Vecchim. Towarzystwo Psychologiczne: Gdańsk.
 • Balcerowicz L., Kapitalizm jest krytykowany. Słusznie?. Pani żartuje? http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,16627275,_Kapitalizm_jest_krytykowany__Slusznie_____Pani_zartuje__.html [dostęp 12.08.2015].
 • Eucken W., 1999, Ordnugspolitik. LiT Verlag: Münster.
 • Eucken W., 2012, Wirtschaft und Wirtschaftsordnung. LiT Verlag: Berlin.
 • Foucault M., 2011, Narodziny biopolityki. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.
 • von Hayek, 1998, Indywidualizm i porządek ekonomiczny. Znak: Kraków.
 • von Hayek, 1994, Law, Legislation and Liberty, t. 1. W: Filozofia wolnego rynku. Wydawnictwo Znak: Kraków.
 • Król M., 2014, Byliśmy głupi. „Gazeta Wyborcza”, 2 lipca. Porażająca skala nierówności, http://www.rp.pl/artykul/9102,1172474-Porazajaca-skala-nierownosci.html [dostęp 12.08.2015].
 • Kolev S., 2015, Neoliberale Leitideen zum Staat. Die Rolle des Staates in der Wirtschaftspolitik im Werk von Walter Eucken, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises und Wilhelm Röpke, s. 23, d-nb.info/1020457414/34 [dostęp 12.08.2015].
 • Pysz P., 2015, Teorie ładu gospodarczego a nowy model rynku, http://www.pte.pl/pliki/2/12/Teorie%20ladu%20a%20model%20rynku.pdf [dostęp 12.08.2015].
 • Wolny rynek poniósł porażkę w walce z biedą – mówi Thomas Piketty, nowa gwiazda ekonomii, 2015, http://forsal.pl/artykuly/794833,wolny-rynek-poniosl-porazke-w-walce-z-bieda-mowi-thomas-piketty-nowa- gwiazda-ekonomii.html [dostęp 12.08.2015].
 • Wünsche H. F., 2002, Kapitalizm a społeczna gospodarka rynkowa: dwie sprzeczne koncepcje. „Zeszyt Naukowy”, 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d2e6d94-8679-4554-ba39-4d6d7cf66e54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.