PL EN


Journal
2009-2010 | Tom VIII (XLIX), fasc. B | 273-275
Article title

TRUSZKI-ZALESIE, ST. 4 (OSADA „NlKIENKl”), WOJ. PODLASKIE. BADANIA W LATACH 2004-2005, 2007-2010

Authors
Title variants
EN
TRUSZKI-ZALESIE, SITE 4 (SETTLEMENT OF “NlKIENKl”), THE PODLASKIE VOIVODESHIP. EXCAVATIONS IN 2004-2005, 2007-2010
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Truszki-Zalesie lies in the north-eastern part of Poland, in the Masovia region. In this small village a large settlement complex was discovered - four archaeological sites from the Early Medieval Period: a stronghold of “Okop” (‘Entrenchment’) (Site 1), a fortified settlement of “Góra Wieżowa” (‘Tower Mountain’) (Site 2) and two open settle- ments: “Siedlisko” (‘Abode’) and “Nikienki” (Sites 3 and 4). Site 4 was investigated in 2004, 2005 and 2007¬2010 by the team directed by Ewa Marczak (in cooperation with Adam Łukaszewicz) from the Institute of Archaeology of the University of Warsaw. In six trenches (225 m2) seven stone hearths, eight pits, one half-sunken floored hut, one sunken dwelling and numerous traces of small wooden structures were discover- ed. Among the small finds there were various implements made of iron: 9 knives, 2 hooks, 1 strike-a-light, 1 rhom- boidal arrow-head, a number of nails, and also a fragment of a copper bracelet, 9 clay spindle-whorls, 6 beads of blue glass paste, 2 tools made of animal bone and 1 miniature clay vessel. The settlement is dated to the 10th-11th c. AD. It was a village of blacksmiths and a settlement of iron-workers.
Keywords
Contributors
author
References
 • BOGUCKI, M., MALARCZYK, D., MARCZAK, E., 2002, Skarb dirhamów z X wieku z grodziska w Truszkach Zalesiu, gm. Kolno, woj. podlaskie, „Wiadomości Numizmatyczne” XLIX/2 (180), 173-190.
 • GAŁUS, M., 2009 Konsumpcja mięsa i hodowla zwierząt we wczesnośredniowiecznej osadzie w Truszkach Zalesiu, woj. podlaskie, Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej w IA UW).
 • Marczak, E., 1986, Tajemnice Ziemi Łomżyńskiej, „Ziemia Łomżyńska” 2, 97-107.
 • Marczak, E., 2004 Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 2 - „Górze Wieżowej” - w Truszkach Zalesiu, gm. Kolno, woj. podlaskie (AZP 30-76), „światowit” v (XLvi)/B (2003), 193-200.
 • Marczak, E., 2006a Na rozdrożu kultur. Badania archeologiczne w Truszkach Zalesiu, woj. podlaskie, (w:) H. Karwowska, A. Andrzejewski (red.), Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne, Białystok, 93-102.
 • Marczak, E., 2006b Wyniki badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Truszkach Zalesiu, woj. podlaskie w 2003 roku, „światowit” vi (XLviI)/B (2004-2005), 127-132.
 • Marczak, E., 2007, Średniowieczne osady wśród łąk nad Wincentą. Zaplecze gospodarcze grodziska „Okop” w Truszkach Zalesiu, „Zeszyty Kolneńskie” 2, 5-14.
 • Marczak, E., 2008a Badania wykopaliskowe w Truszkach Zalesiu, gm. Kolno, woj. podlaskie w 2008 roku, „Zeszyty Kolneńskie” 3, 55-57.
 • Marczak, E., 2008b „Nikienki” czyli Prusowie na Mazowszu? Wstępne wyniki badań archeologicznych w Truszkach Zalesiu, woj. podlaskie, (w:) A. Buko, Wł. Duczko (red.), Przez granice czasu, Pułtusk, 119-127.
 • Marczak, E., 2009 Nowe odkrycia archeologiczne w Truszkach Zalesiu, „Zeszyty Kolneńskie” 4, 71-72.
 • PAWLICKA, E., 2007, Skład chemiczny przedmiotów zabytkowych ze stanowiska Truszki Zalesie (maszynopis w Zakładzie Archeologii Wczesnego Średniowiecza IA UW).
 • Ważny T., 2002, Analiza dendrochronologiczna drewna z miejscowości Truszki Zalesie (gm. Kolno, woj. podlaskie) (maszynopis w Zakładzie Archeologii Wczesnego Średniowiecza IA UW).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d2ead34-ec6c-4c67-8285-35d4191bd150
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.