PL EN


2013 | 51 | 1 - Numer Jubileuszowy 1963-2013 | 167-180
Article title

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Historia, teraźniejszość i przyszłość

Authors
Content
Title variants
EN
The Institute of media Education and Journalism. History, Present and Future
DE
Das Institut für Medienerziehung und Journalismus. Geschichte – Gegenwart und Zukunft
FR
Institut de Journalisme et d’Education de Communication de masse. Son histoire, l’état actuel et l’avenir
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article discusses the history of the Institute for Media Education and Journalism at Cardinal Stefan Wyszyński University, its current state and future plans. Particularly exposed role and contribution of the Institute’s Founder and first director, Rev. Prof. Anthony Lewek (1940-2010).
Keywords
Contributors
  • WT UKSW
References
  • A. Adamski, Ksiądz profesor Antoni Lewek (1940-2010) i jego zasługi dla edukacji medialnej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2012 nr 1, s. 118-128.
  • A. Adamski, Od teologii środków społecznego przekazu do dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Studia dziennikarskie na UKSW w Warszawie – historia i teraźniejszość, w: S. Gawroński (red.), Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 345-352.
  • R. Bartnicki, Ks. prof. dr hab. Antoni Lewek – twórca Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW, „Kultura – Media – Teologia” 2010 nr 2, s. 69.
  • K. Klauza, Medialna eklezjogeneza w środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Profesor Antoni Lewek (1940-2010) i spadkobiercy jego troski, „Kultura – Media – Teologia” 2011 nr 6, s. 8-17.
  • A. Lewek, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dokumentacja powstania, organizacji i rozwoju (1992-2010), Warszawa 2010, mps w zbiorach autora.
  • A. Lewek, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w 15-leciu: 1992-2007, Warszawa 2007.
  • A. Lewek, Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Warszawa 2003.
  • K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Śp. Ksiądz Profesor Antoni Lewek (1940-2010). Księga Pamiątkowa, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0585-5594
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d31a062-2201-4f1f-8975-b3d2903d212e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.