PL EN


2019 | 3(77) | 83-102
Article title

Gentryfikacja, jak ją rozpoznać i zmierzyć przy użyciu dostępnych danych ilościowych

Content
Title variants
EN
Gentrification: How to recognize and measure it using available quantitative data
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest usystematyzowanie zagadnień dotyczących rozpoznawania i mierzenia procesu gentryfikacji metodami ilościowymi. W ramach artykułu omówiono definicję gentryfikacji, jej fazy i typy, czynniki mające wpływ na powstanie i rozwój procesu oraz wskaźniki pozwalające zdiagnozować to zjawisko, a także dokonano skróconego przeglądu dotychczasowych badań wykorzystujących te wskaźniki. Choć istnieje polska literatura na temat procesu gentryfikacji, odczuwalny jest brak zestawienia wskaźników gentryfikacji i warunków umożliwiających ich wykorzystanie. Dzięki wyznaczeniu wskaźników odpowiednich do analizy gentryfikacji w polskich miastach oraz ich przetestowaniu w studium przypadku procesu gentryfikacji w Krakowie artykuł ten może być pomocny przy tworzeniu metodyki badań empirycznych.
EN
The main purpose of this article is to systematize issues related to recognizing and measuring the gentrification process using quantitative methods. The article discusses the definition of gentrification, its phases and types, factors influencing the creation and development of the process, as well as gentrification indicators, and it briefly reviews existing research of their use. Although there are Polish publications on the process of gentrification, there is a perceptible lack of comparison of gentrification indicators and the conditions in which they are used. Thanks to the selection of indicators that are appropriate for gentrification analysis in Polish cities and their testing in a case study of the gentrification process in Kraków, Poland, this article may help to create a methodology for empirical research.
Contributors
References
 • Atkinson R., 2000, „Measuring gentrification and displacement in greater London”, Urban Studies, t. 37, nr 1, s. 149–165.
 • Atkinson R., 2002, Does Gentrification Help or Harm Urban Neighbourhoods? An Assessment of the Evidence-Base In The Context of New Urban Agenda, ESRC Centre for Neighbourhood Research.
 • Atkinson R., Wulff M., Reynolds M., Spinney A., 2011, Gentrification and Displacement: The Household Impacts of Neighbourhood Change, Australian Housing and Urban Research Institute.
 • Barton M., 2016, „An exploration of the importance of the strategy used to identify gentrification”, Urban Studies, t. 53, nr 1, s. 92–111.
 • Bernt M., Gentile M., Marcińczak S., 2015, „ Gentrification in post-communist countries: An introduction”, Geografie, t. 120, nr 2, s. 104–112.
 • Berry B.J.L., 1980, „Inner city futures: An American dilemma revisited”, Transactions of the Institute of British Geographers, t. 5, nr 1, s. 1–28.
 • Bostic R.W., Martin R.W., 2003, „Black home-owners as a gentryfing force? Neighbourhood dynamics in the context of minority home ownership”, Urban Studies, t. 40, nr 12, s. 2427–2449.
 • Bounds M., Morris A., 2006, „Second wave gentrification in inner-city Sydney”, Cities, t. 23, nr 2, s. 99–108.
 • Butler T., Robson G., 2003, „Negotiating their way in: The middle classes, gentrification and the deployment of capital in a globalising metropolis”, Urban Studies, t. 40, nr 9, s. 1791–1809.
 • Clemmer G., 2000, Quantitative and spatial analysis techniques for analyzing gentrification patterns, Independent Research Project.
 • Clifford N., French S., Valentine G., 2010, „Getting started in geographical research”, w: N. Clifford, S. French i G. Valentine (red.), Key Methods in Geography, London: Sage Publications Ltd., s. 3–15.
 • Domański B., Gwosdz K., 2010, „Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce”, w: Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Kraków: Instytut Rozwoju Miast, s. 45–55.
 • Drozda Ł., 2017, Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Ellen I.G., O’Regan K.M., 2011, „How low income neighborhoods change: Entry, exit, and enhancement”, Regional Science and Urban Economics, t. 41, nr 2, s. 89–97.
 • Freeman L., 2005, „Displacement or succession: Residential mobility in gentrifying neighborhoods”, Urban Affairs Review, t. 40, nr 4, s. 463–491.
 • Freeman L., 2009, „Neighbourhood diversity, metropolitan segreration and gentrification: What are the links in the US?”, Urban Studies, t. 46, nr 10, s. 2079–2101.
 • Gądecki J., 2012, „I love NH. The marginal gentrification of an ideal socialist city of Nowa Huta”. Kultura i Edukacja, t. 6, nr 92, s. 165–182.
 • Gądecki J., 2013, „Odkrywając miasto idealne? Marginalna gentryfikacja starej części dzielnicy Nowa Huta”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 64–81.
 • Glass R., 1964, „Introduction:Aspects of change”, w: R. Glass, E. J. Hobsbawn, H. Pollins (red.), London: Aspects of Change, London: Macgibbon and Kee, s. xiii–xlii.
 • Górczyńska M., 2015, „Gentryfikacja w polskim kontekście: Krytyczny przegląd koncepcji wyjaśniających”, Przegląd Geograficzny, t. 87, nr 4, s. 589–611.
 • Grzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN.
 • Grzeszczak J., 2012, „Jak się mierzy gentryfikację?”, w: J. Jakóbczyk‐Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście, cz. I, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Guerrieri V., Hartley D.H, Hurst E., 2013, „Endogenous gentrification and housing price Dynamics”, Journal of Public Economics, t. 100, s. 45–60.
 • Hackworth J., 2002, „Postrecession gentrification in New York City”, Urban Affairs Review, t. 37, nr 6, s. 815–843.
 • Hammel D., Wyly E., 1996, „A model for identifying gentrified areas with census data”, Urban Geography, t. 17, nr 3, s. 248–268.
 • Hamnett C., 1980, „Social change in London: A study of gentrification”, Urban Affairs Quarterly, t. 15, nr 4, s. 469–487.
 • Hamnett C., 1991, „The blind men and the elephant: The explanation of gentrification”, Transactions of the Institute of British Geographers, t. 16, nr 2, s. 173–189.
 • Hamnett C., 2003, „Gentrification and the middle-class remaking of Inner London, 1961–2001”, Urban Studies, t. 40, nr 12, s. 2401–2426.
 • Hamnett C., 2015, „The changing occupational class composition of London”, City, t. 19, nr 2–3, s. 239–246.
 • Henig J.R., 1980, „Gentrification and displacement within cities: A comparative analysis”, Social Science Quarterly, t. 61, nr 3/4, s. 638–652.
 • Jackson E., Butler T., 2015, „Revisiting “social tectonics”: The middle classes and social mix in gentrifying neighbourhoods”, Urban Studies, t. 52, nr 13, s. 2349–2365.
 • Jadach-Sepioło A., 2007, „Gentryfikacja miast”, Problemy Rozwoju Miast, nr 3, s. 66–79.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), 2015, Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Jordan R., Birkin M., Evans A., 2014, „An agent-based model of residential mobility: Assesing the impacts of urban regeneration policy in the EASEL district”, Computers, Environment and Urban Systems, t. 48, s. 49–63.
 • Karwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kolko J., 2007, The Determinants of Gentrification, Public Policy Institute of California.
 • Kovács Z., 1998, „Ghettoisation or gentrification? Post-socialist scenarios for Budapest”, Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, t. 13, nr 1, s. 63–81.
 • Kovács Z., 2012, „Residential segregation in Budapest before and after transition”, w: T. Maloutas, K. Fujita (red.), Residential Segregation in Comparative Perspective, Ashgate: Furhham and Burlington.
 • Ley D., 1993, „Gentrification in recession: Social change in six Canadian inner cities, 1981–1986”, Urban Geography, t. 13, nr 3, s. 230–256.
 • Ley D., 1996, The New Middle Class and the Remaking of the Central City, Oxford: Oxford University Press.
 • Lisowski A., 1999, „Koncepcja gentryfikacji jako przejaw tendencji integracji w geografii miast”, w: J. Kaczmarek (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach: XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Marcińczak S., Musterd, S., Stepniak M., 2012, „Where the grass is greener: Social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century”, European Urban and Regional Studies, t. 19, nr 4, s. 383–403.
 • Meligrana, J., Skaburskis, A., 2005, „Extent, location and profiles of continuing gentrification in Canadian metropolitan areas, 1981–2001”, Urban Studies, t. 42, nr 9, s. 1569–1592.
 • Newman K., Wyly E.K., 2006, „The right to stay put, revisited: Gentrification and resistance to displacement in New York City”, Urban Studies, t. 43, nr 1, s. 23–57.
 • O’Sullivan A., 2005, „Gentrification and crime”, Journal of Urban Economics, t. 57, s. 73–85.
 • Paccoud A., 2017, „Buy-to-let gentrification: Extending social change through tenure shifts”, Environment and Planning A, t. 49, 4, s. 839–856.
 • Pacione M., 2009, Urban geography: A global perspective, Abingdon: Taylor & Francis.
 • Sabri S., Ludin A.N.M. M., Ho C.S., 2012, „Conceptual design for an integrated geosimulation and analytic network process (ANP) in gentrification appraisal”, Applied Spatial Analysis and Policy, t. 5, nr 3, s. 253–271.
 • Smith M., 1987, „Gentrification and the rent gap”, Annals of the Association of American Geographers, t. 77, nr 3, s. 462–478.
 • Smith N., Defilippis J., 1999, „The reassertion of economics: 1990s gentrification in the Lower East Side”, International Journal of Urban and Regional Research, t. 23, s. 638–653.
 • Sýkora L., 2005, „Gentrification in post-communist cities”, w: R. Atkinson, G. Bridge (red.), Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism, New York – London: Routledge, s. 90–105.
 • Timberlake J.M., Johns-Wolfe E., 2017, „Neighborhood etnoracial composition and gentrification in Chicago and New York, 1980 to 2010”, Urban Affairs Review, t. 53, s. 236–272.
 • Torrens P.M., Nara A., 2007, „Modeling gentrification dynamics: A hybrid approach”, Computers, Environment and Urban Systems, t. 31, s. 337–361.
 • Wyly E.K., Hammel D.J., 2006, „Gentrification, housing, policy, and the new context of urban redevelopment”, w: K. Fox Gotham (red.), Critical Perspectives on Urban Redevelopment, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, s. 211–276.
 • Zuk M., Bierbaum A.H., Chapple K., Gorska K., Loukaitou-Sideris A., 2017, „Gentrification, displacement, and the role of public investment”, Journal of Planning Literature, t. 33, nr 1, s. 1–14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d3e0ea7-5d2a-45bf-b1f1-e49bd2a6a8ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.