Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(7) | 21-50

Article title

Workplace-related Rehabilitation – An ICF-orientated Strategy and its Outcome in Work Accident Cases

Authors

Content

Title variants

PL
Rehabilitacja związana z miejscem pracy. Strategia oparta na ICF oraz wyniki rehabilitacji „powypadkowej”

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Po wystąpieniu wypadku przy pracy, na VBG – Niemieckim Ustawowym Ubezpieczeniu Wypadkowym – spoczywa wyłączna i kompleksowa odpowiedzialność za zorganizowanie leczenia i rehabilitacji medycznej, aby umożliwić osobie poszkodowanej powrót do pracy, udzielenie jej pomocy w celu udziału w życiu społeczności, zapewnienie opieki pielęgniarskiej oraz wypłacanie odszkodowania w formie zasiłków i rent inwalidzkich. Na tym tle terapia stanowi mądrą inwestycję, zarówno z finansowego, jak i ludzkiego punktu widzenia.
EN
After a work accident the VBG – a German Social Accident Insurance Institution – has sole and comprehensive responsibility for organizing medical treatment and medical rehabilitation, for enabling the injured person to return to working life, for helping him or her to take part in the life of the community, for nursing care and for compensation in the form of wage replacement benefits and disability pensions. Aganist this background, rehabilitation is a wise investment from the financial as well as the human point of view.

Keywords

Year

Issue

Pages

21-50

Physical description

Dates

printed
2013-06-01

Contributors

  • German Social Accident Insurance

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5d405f35-4fd3-4d7e-82a5-10bd59e42ef0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.