PL EN


2012 | 2.2(20.2) | 14-24
Article title

Przestrzenie wzajemnego dopełniania

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • M. Castells, P. Himanen, The Information Society and the Welfare State. The Finnish Model,Oxford 2002
 • Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L.H. Haber,M. Niezgoda, Kraków 2006, s. 158-167.
 • T. Goban -Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005.
 • J. van Dijk, The Network Society. Social Aspects of the New Media, New York 1999.
 • D. Barney,Społeczeństwo sieci, przeł. M. Fronia, Warszawa 2008.
 • M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł.M. Marody [i in.], Warszawa 2008.
 • T.L. Friedman, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, przeł. T. Hornowski, Poznań 2006.
 • R. Tadeusiewicz, Społeczność internetu, Warszawa 2002, s. 8.
 • P. Sitarski, Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata?, [w:] Nowe media w komunikacjispołecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 397.
 • M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł.M. Bucholc, Warszawa 2008.
 • H. Rheingold, The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier, wyd. popr.,Cambridge (Mass.) 2000.
 • J. Nowak, Glokalna e -mobilizacja: (naprawdę) nowe media narzędziem obywatelskiej mobilizacji,„Nowe Media” 2010, nr 1, s. 76-77.
 • M. Castells, Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, red. M. Marody, Warszawa 2009
 • Agora czy HydePark? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, red. Ł. Kapralska, B. Pactwa, Kraków2010.
 • L. Korporowicz, Tożsamość w przestrzeni międzykulturowej, [w:] Stałość i zmienność tożsamości,red. L. Dyczewski, J. Szulich -Kałuża, R. Szwed, Lublin 2010, s. 243-251.
 • J. Mikułowski Pomorski, Media a tożsamość obywatelska, [w:] Stałość i zmienność tożsamości,s. 103-105.
 • Ch. Taylor, The Moral Topography of Self, [w:] Hermeneutics and Psychological Theory. InterpretivePerspectives on Personality, Psychotherapy, and Psychopathology, red. S.B. Messer, L. Sass, R. Woolfolk,New Brunswick 1988.
 • M. Szpunar, Społeczności wirtualne – realne kontakty w wirtualnym świecie, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L.H. Haber,M. Niezgoda, Kraków 2006, s. 159.
 • L. Dyczewski, Miejsce i funkcje wartości w kulturze, [w:] Kultura w kręgu wartości. Lubelski KongresKultury Polskiej 2000, Lublin 11-14 listopada 2000, red. L. Dyczewski, Lublin 2001, s. 29-47.
 • J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992, s. 185.
 • L. Dyczewski, Konieczność kompetencji medialnej, [w:] Rodzina, dziecko, media, red. L. Dyczewski,Lublin 2005, s. 332-349.
 • L. Dyczewski, Kompetencja komunikacji medialnej, [w:] Studia nad dziennikarstwem, red. I. Hofman,Lublin 2011, s. 139-151.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d4f147e-f073-4bc9-9111-813893d0a28b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.