PL EN


2015 | 4 (63) | 21-31
Article title

Get Americanized? The presidential election in Slovakia

Content
Title variants
PL
W stronę Amerykanizacji? Wybory prezydenckie na Słowacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
„Americanisation” in political campaign assumes on the one hand that all changes, techniques and campaign tools were directly taken from the United States. On the other hand, it also refl ects general developments in political policy, media and society (modernization). The main objective of this article is to examine these trends by using the example of new democracy – the Slovak Republic? The paper therefore identifi es the main characteristics of the process, but also to set an adequate methodological framework and try to explore it in the Slovak environment, specifi cally in the context of the presidential elections of 2009 and 2014.
PL
Procesy amerykanizacji w komunikowaniu politycznym oznaczają z jednej strony przejmowanie technik i narzędzi, które są wykorzystywane w kampaniach wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej – odzwierciedlają ogólne zmiany w strategii politycznej, mediach i społeczeństwie (modernizacja). Głównym celem artykułu jest zbadanie tych trendów w oparciu o przykład młodej demokracji – Republiki Słowacji. W tym kontekście artykuł identyfi kuje główne cechy procesów amerykanizacji w oparciu o zdefi niowane ramy metodologiczne. Badania były prowadzone w kontekście wyborów prezydenckich na Słowacji w 2009 i 2014 roku.
Year
Issue
Pages
21-31
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d500922-5dfa-45bb-8214-95cd66946ea7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.