PL EN


2013 | 1 | 2 | 453-461
Article title

Ryzyko a strategia działania przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Risk and strategy in business management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każde przedsiębiorstwo, będąc systemem teleologicznym, jest zorientowane na osiągnięcia zakładanego celu w ramach przyjętej strategii działania. Jest ona podstawą programowania działań przedsiębiorstwa umożliwiających osiągnięcia zakładanego celu. Jednak jego osiągnięcie jest obarczone ryzykiem. Stąd też celem niniejszego opracowania jest identyfikacja zależności między przyjętą strategią działania przedsiębiorstwa, a ryzykiem jej realizacji wyrażają-cym się poziomem osiągnięcia zakładanego celu działania przedsiębiorstwa.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
453-461
Physical description
Contributors
 • Dr, Instytut Ekonomii i Informatyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, awawiernia@polsl.pl
References
 • Ansoff H.I.(1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa
 • Copeland T., Koller T., Murrin J.(1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG –Press, Warszawa
 • Galata S.(2002), Uwarunkowania procesu zarządzania strategicznego. Model, strategie, informacja, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków
 • Gierszewska G., Romanowska M.(1994), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
 • Gołębiowski T.(2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa
 • Ignatiuk S., Ignatiuk S.(2003), Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok
 • Klasik A. (red.) (1994), Zarys metodyki planowania strategicznego, Akademia Ekonomiczna, Katowice
 • Knight F. H. (2009), Risk, Uncertainty and Profit, Signalman Publishing, Orlando, Florida
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (1997), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa
 • Krupski R. (red.) (2003), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje –metody, Akademia Ekonomiczna, Wrocław
 • Marchesnay M. (1994), Zarządzanie strategiczne, Geneza i rozwój, Pol-text, Warszawa
 • Penc-Pietrzak I.(2003), Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą, C. H. Beck, Warszawa
 • Pierścionek Z.(2003), Strategie konkurencji rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa
 • Rajzer M.(2001), Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
 • Rappaport A.(1999), Wartość dla akcjonariuszy –poradnik menadżera i inwestora, WIG Press, Warszawa
 • Sierpińska M., Wędzki D.(1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d56b1a4-3026-4ab1-b5f4-230b3726e9c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.