PL EN


2012 | 9 | 259-284
Article title

Wpływ transformacji gospodarczej na proces formowania elit w państwach Kaukazu Południowego (wybrane aspekty)

Content
Title variants
EN
The impact of the economic transformation on the process of forming the elites in the countries of the South Caucasus (selected aspects)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Internally polarized counter-elites, that are often involved in corporate in-terests, do not have enough power to oppose the negative manifestations of economic transformation. In the countries of the South Caucasus, there are two types of business elites, the internal and the external ones, which „grew up” from the economic trans-formation. The external elites result from the privatization process, in which primarily Russians and Kazakhs are engaged. Concerning their interests in the region, they are lobbying the decision-making processes, while the local elites create the aforementioned mentioned „representative system”. The wealth fac-tor is therefore the way to exercise power. The research on business elites remains a discursive issue, which seems to be an endless subject to develop. Its analysis opens a broad discussion on the methodology of the study of elites, both in terms of their mechanisms and characteristics, as well as the theory itself.
Year
Volume
9
Pages
259-284
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Afanas’ev M., Ot vol’nych ord do chanskoj stavki, „Pro et Contra” 1998, nr 3.
 • Alijev I., Kaspijskaâ neft’ Azerbejdžana, Moskva 2003.
 • Annual Report 1998, National Bank of Georgia, Tbilisi 1999.
 • Archvadze I., What Color Is a Billion?, Tbilisi 2002.
 • Asatiani R., A Small Country Has No Right to Make Big Mistakes, Tbilisi 2005.
 • Aslund A., How Russia Became a Market Economy, Vermont 1995.
 • Baland’e Ž., Političeckaâ antropologiâ, Moskva 2001.
 • Beanl M. A., History of the Business Man, New York 1938.
 • Bal-Woźniak T., Woźniak M. G., Gospodarka Polski 1989-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 21.
 • Bakaradze A., Tatišvili L. , Osetinskij vopros, Tblisi 1994.
 • Balcerowicz L., Socjalizm, Kapitalizm, Transformacja. Szkice z przełomu epok, Warszawa 1997.
 • Baranowski B., Baranowski K., Historia Gruzji, Wrocław 1987.
 • Błuszkowski J., Metodologiczne problemy badań nad stereotypami elit politycznych w krajach WNP, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski, Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 • Bodio T., Załęski P., Elity władzy w Azji Centralnej. Tradycja. Modernizacja. Etnopolityka, Warszawa 2008.
 • Bunin I. M., Socjalnyj portriet mielkovo i srednevo predprinimatielstva v Rossii, „Polis” 1993, nr 3.
 • Bunin I. N., Tri vojny rossijsovo predprinimatel’stva, Biznesmeny Rossii: 40 istorij uspecha, Moskva 1994.
 • Clarke S. , Privatization and the Development of Capitalism in Russia, „New Left Review” 1992, nr 196
 • Clarke S. , Kobalina V., Privatization and the Struggle for Control of the Enterprise, [w:] D. Lane, L. Longman (red.), Russia in Transition: Politics, Privatization and Inequality, London, New York 1995.
 • Cornell S. E., Ismailzade F., The Balu-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Implications for Azerbaijan, [w:] S. F. Starr, S. E. Cornell, The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil window to the West, Central Asia – Caucasus Institute and Silk Road Studies Program 2005.
 • Čirikova A. E., Lidery rossijskovo predprinimatel’stva: mentalitet, smysly, cennosti, Moskva 1997.
 • Čučjev A., Atlas etnopolitičeskoj istorii Kavkaza (1774–2004), Moskva 2006.
 • Dąbrowski K. , Etapy rozwoju gospodarczego Gruzji w latach 1801–2004, Warszawa 2004.
 • Džusojty N. G. , Iž istorii osetino-gruzinskich vzaimootnošenij, Cchinwal 1995.
 • Fischer E. , Rosyjski sektor surowców energetycznych i jego znaczenie dla gospodarki, „Polityka Gospodarcza” 2001–2002, nr 5–6.
 • Fortescure S. , Privatization of Russian Industry, „Australian Journal of Political Science” 1994, nr 29.
 • Furier A., Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 1999.
 • Gadžijev K. S., Kavkazskij uzel v geopolitičeskich prioritetach Rossii, Moskva 2010.
 • Gill G., Democratization, the Bourgeoisie and Russia, „Government and Opposition” 1998, nr 33.
 • Górecki W., Abchaskie elity wobec niepodległości, Warszawa 1996.
 • Gruzja, Departament Polityki Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2006.
 • Halbach U., Meždu „goračej vojnoj” i „zamorožennymi konfliktami”, Kijev 2002.
 • Higley J., Pakulski J., Elite Theory and Research in Postkommunist Societas, [w:] J. Frentzel-Zagórska, J. Wasilewski, The Second Generation of Demokratic Elites in Central end Eastern Europe, Warszawa 2000.
 • Ionin I. G., Oligarchi: v kavyčkach i bez kavyček, [w:] Â. Š. Pappe, „Oligarchi”: Ekonomičeskaâ chronika 1992–2000, Moskva 2000.
 • Ismailov E., Papava V. , The Central Caucasus: Essays on Geopolitical Economy, Stockholm 2006.
 • Jasiecki K., Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, PAN, Warszawa 2002.
 • Johnson S. , Kroll H., Managerial Strategies for Spontaneous Privatization, „Soviet Economy” 1991, nr 7.
 • Kameskij A. N., Azerbajdžan, [w:] A. C. Bułatova, Ekonomika Rossii i drugich postsovieckich stran, Moskva 2005.
 • Kardaś S., Rola elit politycznych w konfliktach na obszarze WNP (na przykładzie armeńsko-azerbejdżańskiego sporu o Górski Karabach), [w:] T. Bodio, W. Jakubowski, Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 • Kojder A. (red.), Dawne i nowe problemy społeczne. Szkice do obrazu społeczeństwa polskiego u progu XXI stulecia, Warszawa 2002.
 • Kolbaâ V., Labirint Abchazii, Tbilisi 2000.
 • Kołodko G., Nuti M., Polska alternatywa, Warszawa 1997.
 • Konończuk W., Elity władzy a wielki biznes, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski, Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 • Korzhov G., Globalizacja jako eksport zachodnich wartości: doświadczenia postkomunistycznej Ukrainy, [w:] A. Dobrzański, J. Jakubowski, A. Wawrzynowicz (red.), Kraje Europy Środkowo-Wschodniej a globalizacja, Poznań 2005.
 • Kosals L. Â., Ryvkina R. V., Sociologiâ perechoda k rynky w Rossii, Moskva 1998.
 • Koylmen D., Kapital social’nyj i čelovečeskij, „Obščestviennye Nauki i Sobremennost’” 2002, nr 3.
 • Krasinkov E., Političeskoe predstawitel’stvo biznesa, „Vek XX i Mir” 1994, nr 4.
 • Krylov A. , Problemy etnogeneza i gruzino-abchaskij konflikt, „Obščestvienno-Političeskij Žurnal” 2001, nr 2 (14).
 • Kukoliev I. K., Formirovanie rossijskoj biznes-elity, „Sociologičeskij Žurnal” 1999, nr 3.
 • Kukolev I. V., Rossijskaâ biznes-elita v centre ekonimičeskich preobrazovanij, [w:] G. K. Ašin, E. V. Ochotskoj (red.), Kurs elitologii, Moskva 1999.
 • Lakoba S., Istoriâ Abchazii, Gudauta 1992.
 • Landau Z., Oligarchia finansowa II Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczny” 1971, z. 1.
 • Luzianin S. G., Vostočnaâ politika Vladimira Putina. Vozeraščenie Rossii na „Bolšoj Vostok”, Moskva 2007.
 • Materski W., Gruzja, Warszawa, 2000.
 • Margania O. L. (red.), SSSR posle raspada, Sankt Petersburg 2007.
 • McFaul M. , State Power, Institutional Change and the Politics of Privatization in Russia, „World Politics” 1995, Vol. 47.
 • Mentešašvili A. , Iz istorii vzaimootnošenij gruzinskogo, abchaskogo i osetinskogo narodov, Tbilisi 1990.
 • Meyer M., Vouchers and the Financing of the Russian Economy, „Economic Journal on Eastern Europe and the Former Soviet Union” 1993, nr 3.
 • Mills C. W., Elita władzy, Warszawa 1961.
 • Mosca G., The Ruling Class, New York 1939.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie udziału społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu planów działań w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa w krajach Zakaukazia: w Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 2009, nr C 277.
 • Papava V., Necroeconomics. The Political Economy of Post-Communist Capitalism, New York 2005.
 • Papava V., The Essence of Economic Reforms in Post-Revolutionary Georgia: What about the European Choice?, „Georgian International Journal of Science and Technology” 2008, nr 1.
 • Pareto V., Sociological Writings, London 1966.
 • Pareto V., The Mind and Society, New York 1963.
 • Pareto V., Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, Warszawa 1994.
 • Parsons T., Power and Ihe social system, Oxford 1986.
 • Peshkov I., A Post-Soviet State, Knowledge-Based Economy and Transition. The Case of Russia, [w:] Knowledge-Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Warszawa 2008.
 • Pipes R., Formation of the Soviet Union, Harvard 1997.
 • Rabaev V. V., Škaratan O. I., Social’naâ stratifikaciâ, Moskva 1996.
 • Rasizade A., The Mythology of the Munificient Caspian Bonanza and Its Cocominat Pipeline Geopolitics, „Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East” 2000, nr 1–2.
 • Rotbarg M., Vlast’ i rynok, [w:] G. Sapov, Gosudarstvo i ekonomika, Čelâbinsk 2003.
 • Rutland P., Privatization in Russia: One Step Forward: Two Steps Back?, „Europe – Asia Studies” 1994, nr 46.
 • Schroder H., El’tsin and the Oligarchs: The Role of Financial Groups in Russian Politics Between 1993 and July 1998, „Europe – Asia Studies” 1999, nr 51.
 • Sieradzan P. , Przywództwo i elity władzy w Osetii Południowej, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski, Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 • Statistic Yearbook 2003, State Department for Statistic of Georgia, Tbilisi 2004.
 • Szelenyi I., Treiman D., Wnuk-Lipiński E. (red.), Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja? Warszawa 1995.
 • Ševcova L., Rossiâ: logika političeskich peremen, [w:] L. Ševcova, Rossiâ političeskaâ, Moskva 1998.
 • Szmitter F., Neokorporatizm, [w:] A. Turgajev, B. Isajev, A. Chrjenov, Politologiâ: chrestomatiâ, Sankt-Petersburg 2006.
 • Sztumski J., Elity, ich miejsce i rola w społeczeństwie, Katowice 2002.
 • Szymanek J., Parlamenty państw Azji Centralnej: instytucjonalizacja transformujących się elit władzy, [w:] T. Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, Warszawa 2010.
 • Wardęga J., Modernizacja i transformacja gospodarcza Polski w kontekście społecznym, [w:] J. Stępień (red.), Bridging cultures. Polska pomiędzy wschodem i zachodem w XXI wieku, Kraków 2011.
 • Wiellisz S., Georgia. A brief survey of macroeconomic problems and policies, Warsaw 1996.
 • Winiecki J., Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku, Warszawa 2012.
 • Wojtaszczyk K. A., Transformacja systemowa w Europie Wschodniej – próba bilansu, [w:] T. Godlewski, A. Koseski, K. A. Wojtaszczyk (red.), Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 1989–2002, Bydgoszcz – Pułtusk 2003.
 • Vaal T. de, Vybor Gruzii. Kakoj kurs izbrat’ w pieriod neopriedelennosti?, Moskva 2011.
 • Viktorovna K. , Instytucional’naâ struktura regionalnoj političeskoj elity v sovremennom rossijskom obščestwie, Volgograd 2005.
 • Zaslavskaâ T. N., Societal’naâ transformaciâ rossijskovo obščestva: Deâtel’nostno-strukturalnaâ koncepciâ, Moskva 2002.
 • Zevin L. Z., Postsovietskoje prostranstvo v globalizirûščimsâ mire. Problemy modernizacii, Sankt Petersburg 2008.
 • Aliyeva-Sztrauch H., Wielka gra na Kaukazie Południowym, http://www.psz.pl/tekst-39507/Hijran-Aliyeva-Sztrauch-Wielka-gra-na-Kaukazie-Poludniowym
 • Âroševskaâ E., Biznes-elity: „Nas ne potopiš’”, www.futurumtour.com/che/che_09_58.php
 • Doing Bussiness, The World Bank, www.doingbusiness.org/rankings
 • Eliseev S. M., Markarân A. G., Vzaimootnošeniâ biznesa i vlasti v Armenii (ocenkach ekspertov), http://www.isras.ru/files/File/Socis/2009-06/Eliseev_Markaryan.pdf
 • Khaindrava I., Bezpieczeństwo w rejonie Kaukazu Południowego, http://domkaukaski.org/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=37
 • Kryštanovskaâ O., Anatomiâ rossijskoj elity, http://lib.rus.ec/b/187639/read
 • Matusiak M., Nowa siła w gruzińskiej polityce?, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-10-12/nowa-sila-w-gruzinskiej-polityce
 • Najniższe pensje są w Armenii, najniższe emerytury w Gruzji. Komentarz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, http://www.studium.uw.edu.pl/?post/7706
 • National Statistics Office of Georgia, www.geostat.ge
 • Paceva I. V., Formirovanie regionalnoj politiko-administrativnoj elity (na primere Krasnodarskogo kraâ), www.referat.ru/referats/view/22587
 • Peregubov S. P., Krupnaâ korporačiâ kak subiekt publičnoj politiki, Moskva 2006.
 • Peshkov I., Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Środkowej i Kaukazu Południowego, Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc, Instytut Wschodni UAM, http://iw.amu.edu.pl/_data/assets/file/0015/32802/drPieszkov_ref.pdf
 • Regional’nyj aspekt biznes-elity v strukture obščestwa, http://otherreferats.allbest.ru/political/00021631.html
 • Winiecki J., Bałkanizacja po kaukasku, http://www.polityka.pl/swiat/analizy/253392,1,balkanizacja-po-kaukasku.read
 • 80% of Georgian population is below poverty line, Analysis of Europe’s Economic Growth, http://www.messenger.com.ge/issues/2424_august_19_2011/2424_econ_one.html
 • www.gruzja.pl
 • www.web.worldbank.org
 • Kryshtanovskaâ O. V. , Transformaciâ biznes-elity Rossii: 1998–2002, http://sbiblio.com/biblio/archive/kryshtanovskaya_transfor/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d5ab314-4bb3-4739-9046-1fdc8465b0d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.