PL EN


2020 | 19 | 151-162
Article title

Osoby z niepełnosprawnością w muzeum na wolnym powietrzu. Ograniczenia czy niemoc organizacyjna?

Content
Title variants
EN
People with disabilities in the open-air museum. Restrictions or organizational malaise?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to make people reflect upon changes which appear in the contemporary museums with respect to the visitors with disabilities. The author emphasises that people with various disabilities present a need to participate in cultural life. She explicitly determines the obligation of cultural institutions towards this particular recipient and points to the relevant legal regulations which define this particular duty. She further describes the selected good practices in the country, showing at the same time the direction of changes which nowadays museums should undergo in order to become institutions which promote the culture of inclusion. Simultaneously the author tries to analyse the concept of openness or its absence towards people with disabilities by an attempt to answer the title question: restrictions or organisational malaise?
Year
Volume
19
Pages
151-162
Physical description
Dates
published
2020
References
 • Bittner-Szewczykowa H. 1984. Dziecko wiejskie, [w:] Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, t. 9.
 • Dzięglewska M., Dzięgielewski K. 2016. Choroby oczu ludzi starszych a ich jakość życia,, [w:] Niepełnosprawność. Poznać, przeżyć, zrozumieć, red. M. Halicka, J. Halicki, K. Czykiera, Białystok, s. 103-116.
 • Garbat M. 2015. Historia niepełnosprawności. Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami, Gdynia.
 • Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S. 2013. Lokalne muzeum w globalnym świecie – poradnik praktyczny, Kraków.
 • Jutrzyna E. 2004. Uczestnictwo w kulturze osób niewidomych, [w:] Muzyka w życiu osób niepełnosprawnych, red. Z. Konaszewicz, Warszawa, s. 59-73.
 • Jutrzyna E. 2015. Uczestnictwo w kulturze szansą społecznego usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Kraków, s. 91-102.
 • Kowalski K. 2013. Architektura i rozwiązania techniczne, [w:] ABC Gość niepełnosprawny w muzeum, NIMOZ 2/ Warszawa, s. 8-46.
 • Pelczyk A. 2002. Wielkopolski Park Etnograficzny. Między tradycyjną wsią a teorią i praktyką skansenowską, Biblioteka Studiów Lednickich, t. 8, Poznań.
 • Pichalski R. 1986. Nieprofesjonalna twórczość ludzi niepełnosprawnych i pełnosprawnych, [w:] Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, red. A. Hulek, Warszawa, s. 419-422.
 • Pichalski R. 2006 Osoby niepełnosprawne jako twórcy i odbiorcy przekazów kulturalnych, [w:] Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, red. J. Baran, S. Olszewski, Kraków.
 • Ślusarczyk Cz. 2019. Technologie informacyjne szansą dla osób niepełnosprawnych, „Socius. Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami”, nr 3, Warszawa, s. 4-7.
 • Zadrożny J. 2013. Strona internetowa muzeum dostępna dla wszystkich, [w:] ABC Gość niepełnosprawny w muzeum, NIMOZ 2, Warszawa, s. 47-51.
 • Zadurska O. 2017. Ludowy wizerunek dzieci kaleki i jego społeczne konsekwencje, „Litteraria Copernicana”, nr 3, s. 53-66.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0860-7893
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d5ae180-3d47-4fd9-a4ad-232fdc2f095b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.