PL EN


2012 | 1 | 30-39
Article title

Tensions in the Eurozone and the Greek Crisis

Authors
Content
Title variants
PL
Napięcia w strefie euro i grecki kryzys
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The present euro crisis began in Greece which, in the beginning of 2010, could not pay its debts. The article discusses the difficult economic situation of both Greece and other weaker Eurozone countries which have to give up their state companies and curb public sector in order to find the way out of the present crisis. The current crisis would not have occurred if Greece and some other Eurozone governments had financed their bloated bureaucracies and overly generous welfare systems not by borrowing against the savings of future generations but, instead, by assets sales. The solution to the debt crisis of weaker Eurozone countries cannot be sought through generous assistance programmes granted by stronger Eurozone countries, the European Central Bank and International Monetary Fund but through radical economic reforms in the heavily indebted countries. There are, however, two other options, namely the exit of Greece from the Eurozone and its return to drachma (national currency) or the voluntary exit of Germany from the Eurozone. Unfortunately, none of these options seems at the beginning of 2010 feasible, and they are, first of all, politically dangerous.
PL
Obecny kryzys w strefie euro zaczął się w Grecji na początku 2010 r., kiedy kraj ten nie był w stanie spłacić swojego zadłużenia. W artykule omówiono trudną sytuację gospodarczą Grecji i niektórych słabszych krajów eurolandu, które muszą sprywatyzować swoje firmy państwowe i "odchudzić" nadmiernie rozbudowany sektor publiczny, aby znaleźć wyjście z obecnego kryzysu. Kryzys ten pewnie by się nie wydarzył, gdyby Grecja i niektóre inne słabsze kraje eurolandu nie rozbudowałyby swojego aparatu biurokratycznego i nie finansowały szczodrych świadczeń społecznych z pożyczek zaciąganych za granicą, a nie ze sprzedaży przedsiębiorstw państwowych i innych dochodów państwa. Kraje te nie mogą teraz poszukiwać rozwiązania swojego kryzysu w pomocy finansowej innych, mocniejszych krajów eurolandu, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, lecz muszą przeprowadzić radykalne reformy gospodarcze i wprowadzić w życie programy oszczędnościowe. Dwie inne opcje, a mianowicie wyjście Grecji ze strefy euro i wprowadzenie w tym kraju drachmy lub dobrowolne opuszczenie tej strefy przez Niemcy i powrót do marki wydają się na początku 2010 r. nierealistyczne, a przede wszystkim politycznie niebezpieczne.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
30-39
Physical description
Dates
published
2012-01-2012-02
Contributors
author
  • Ekonomia i Politologia, Uniwersytet K. Wielkiego, Bydgoszcz,
  • Higher School of Law and Diplomacy, Gdynia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d8c3dd5-16be-4f85-a9f0-678a9fbaf240
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.