PL EN


2014 | 2 | 169-171
Article title

Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu kardiochirurgicznego

Content
Title variants
EN
Evaluation of health behaviours in patients qualified for cardiac surgery
Languages of publication
PL
Abstracts
References
  • Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN ; 2008: 52–54.
  • Szczegielniak J, Migała M. Ocena jakości życia u pacjentów po zawale mięśnia sercowego, angioplastyce naczyń wieńcowych i pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Annales UMCS 2005; Sectio D, 60(16): 322–325
  • Marzec A, Muszalik M. Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca. W: Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M, red. Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL ; 2010: 39–59.
  • Kurowska K, Szomszor M. Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia u osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. Diabetol Prakt 2011; 12(4): 142–150.
  • Sokołowska B, Olisiejuk A, Piaszczyk D, i wsp. Ocena najczęściej występujących czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca wśród pracującej populacji osób dorosłych z terenu powiatu bielskiego. Probl Hig Epidemiol 2011; 92(4): 733–740.
  • Wróblewska I, Adamowicz E, Sochocka L, i wsp. Rola prewencji w chorobie wieńcowej serca. Badania własne w oddziale kardiologii interwencyjnej w Z gorzelcu. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(2): 257–263.
  • Małaczyńska-Rajpold K, Woźnicka L, Kuczmarska A, i wsp. Aktywność fizyczna jako czynnik redukujący ryzyko sercowo--naczyniowe w populacji badanej w programie „Kobiety w czerwieni”. Nadciśn Tętn 2009; 13(1): 42–47.
  • Ślusarska B, Nowicki G. Zachowania zdrowotne w profilaktyce chorób krążenia wśród osób pracujących. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(1): 34–40.
  • Krzemińska S, Borodzicz-Cedro A, Arendarczyk M. Wpływ edukacji na jakość życia i ponowne hospitalizacje u chorych z niewydolnością serca. Piel Zdr Publ 2011; 1(1): 57–64.
  • Kurowska K, Korecińska M. Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia chorych po zabiegach kardiochirurgicznych.Pielęgn Chir Angiol 2012; 1: 20–25.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d8f2769-30b6-4e30-842e-7c43055227fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.