Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 61 | 1 | 133 - 153

Article title

Sytuacje trudne w wywiadzie telefonicznym

Content

Title variants

EN
Difficult situations in telephone interviews

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiam wyniki badania metodologicznego, jakie przeprowadziłem wśród ankieterów telefonicznych współpracujących z czołowymi polskimi agencjami badawczymi. W projekcie starałem się ustalić, jak bardzo różne czynności wykonywane w studiu CATI są dla ankieterów stresujące. Ponadto, zależało mi na identyfikacji strategii, jakie stosują ankieterzy, gdy napotykają na kłopotliwych respondentów. Wyniki badania pokazują, że stresujące dla ankieterów są dwa rodzaje zadań: czynności związane z ryzykiem przerwania wywiadu przez respondenta oraz czynności powodujące poznawcze obciążenie ankietera. Strategie wdrażane przez ankieterów w trakcie rozmowy z trudnym respondentem zależą od rodzaju kłopotliwej sytuacji. W przypadku, gdy respondent ma trudności ze zrozumieniem pytań, większość ankieterów destandaryzuje przebieg wywiadu, upraszczając słownictwo i składnię. Reakcje ankieterów w innych sytuacjach (respondenci niechętni, zirytowani, cechujący się dużą aktywnością uboczną) są bardziej skomplikowane i zależą od szeregu czynników
EN
The results show that there are two types of duties causing stress to the interviewers: activities that may lead to an interview break-off and activities that cause cognitive difficulties to the interviewers. Methods adopted by the interviewers in dealing with problem respondents seem to be dependent on the type of troublesome situation. In instances when respondents experience difficulty in understanding the questions, most interviewers destandardize the interview protocol and simplify the vocabulary and syntax. Interviewers’ reactions and strategies in other situations (i.e. reluctant, irritated and talkative respondents) are more complicated and are thus determined by many factors

Year

Volume

61

Issue

1

Pages

133 - 153

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Bedyńska S., Cypryańska M. [2007], Zaawansowane sposoby tworzenia wskaźników: zastosowanie analizy czynnikowej oraz analizy rzetelności pozycji, [w:] Bedyńska S., Brzezicka A. (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Warszawa: SWPS Academica.
 • Biemer P.P., Lyberg L.E. [2003], Introduction to survey quality, Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Biuletyn informacyjny Centralnego Biura Spisowego [2011], vol. 48, Warszawa: GUS.
 • Chojnowski P., Wódkowski A. [2011], Rynek badań marketingowych z perspektywy 2011 roku, [w:] Katalog PTBRiO 2011/12, edycja XVI, Warszawa: PTBRiO.
 • Conrad F.G., Schober M. F. [2000], Clarifying question meaning in a household telephone survey, “Public Opinion Quarterly”, vol. 64 (1).
 • Couper M.P., Groves R.M. [2002], Introductory interactions in telephone surveys and nonresponse, [w:] Maynard D.W., Houtkoop-Steenstra H., Schaeffer N.C., van der Zouwen J. (red.), Standardization and tacit knowledge. Interaction and practice in the survey interview, New York, John Wiley & Sons.
 • de Leeuw E.D. [2002], Data quality in mail, telephone and face to face surveys, Amsterdam: TT-Publikaties.
 • Fazzi G., Martire F., Pitrone M.C. [2009], Hanging by a thread; the telephone interviewers tell (their) story, JSM Proceedings (Survey Research Methods Section), Alexandria: American Statistical Association.
 • Fowler F.J., Mangione T.W. [1990], Standardized survey interviewing: minimizing interviewer-related error, Newbury Park: Sage.
 • Frey J.H. [1989], Survey research by telephone, Newbury Park: Sage.
 • Groves R.M. [1979], Actors and questions in telephone and personal interview surveys, “Public Opinion Quarterly”, vol. 43 (2).
 • Groves R.M. [1990], Theories and methods of telephone surveys, “Annual Review of Sociology”, vol. 16.
 • Groves R.M., Fowler F.J., Couper M.P., Lepkowski J.M., Singer E., Touran­geau R. [2009], Survey methodology, Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Groves R.M., Magilavy L.J. [1986], Measuring and explaining interviewer effects in centralized telephone surveys, “Public Opinion Quarterly”, vol. 50 (2).
 • Groves R.M., O’Hare B.C., Gould-Smith D., Benki J., Maher P. [2008], Telephone interviewer voice characteristics and the survey participation decision, [w:] Lepkowski J.M., Tucker C., Brick J.M., de Leeuw E.D., Japec L., Lavrakas P.J., Link M.W., Sangster R.L. (red.), Advances in telephone survey methodology, Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Herzog A.R., Rodgers W.L. [1988], Interviewing older adults: mode comparison using data from a face-to-face survey and a telephone resurvey, “Public Opinion Quarterly”, vol. 52(1).
 • Holbrook A.L., Green M.C., Krosnick J.A. [2003], Telephone versus face-to-face interviewing of national probability samples with long questionnaires. Comparisons of respondent satisficing and social desirability response bias, “Public Opinion Quarterly”, vol. 67 (1).
 • Hołdakowski W. [2006], Nie(d)ocenione CATI, “One Way Mirror”, vol. 24.
 • Hyman H.H. [1954], Interviewing in social research, Chicago: University of Chicago Press.
 • Jordan L.A., Marcus A.C., Reeder L.G. [1980], Response styles in telephone and household interviewing: a field experiment, “Public Opinion Quarterly”, vol. 44 (2).
 • Kalsbeek W.D., Agans, R.P. [2007], Sampling and weighting in household telephone surveys, [w:] Lepkowski J.M., Tucker C., Brick J.M., de Leeuw E.D., Japec L., Lavrakas P.J., Link M.W., Sangster R.L. (red.), Advances in telephone survey methodology, Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Keeter S., Kennedy C., Clark A., Tompson T., Mokrzycki M. [2007], What’s missing from national landline RDD surveys? The impact of the growing cell-only population, “Public Opinion Quarterly”, vol. 71 (5).
 • Kelly J., Link M.W., Petty J., Hobson K., Cagney P. [2008], Establishing a new survey research call center, [w:] Lepkowski J.M., Tucker C., Brick J.M., de Leeuw E.D., Japec L., Lavrakas P.J., Link M.W., Sangster R.L. (red.), Advances in telephone survey methodology, Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Kormendi E. [1988], The quality of income information in telephone and face to face surveys, [w:] Groves R.M., Biemer P.P., Lyberg L.E., Massey J.T., Nicholls II W.L., Waksberg J. (eds), Telephone survey methodology, New York, John Wiley & Sons.
 • Krosnick J. [1999], Survey research, “Annual Review of Psychology”, vol. 50.
 • Kubiak A., Przybyłowska I., Rostocki W.A. [1992], Społeczna przestrzeń wywiadu kwestionariuszowego, „Analizy i próby technik badawczych w socjologii”, vol. 9.
 • Kujawski M., Mirowski S., Hołdakowski W. [2008], Badania CATI wobec spadku penetracji telefonów stacjonarnych, “One Way Mirror”, vol. 28.
 • Lavrakas P.J. [1993], Telephone survey methods: sampling, selection, and supervision, Thousand Oaks: Sage.
 • Loosveldt G. [1997], Interaction characteristics of the difficult-to-interview respondent, “International Journal of Public Opinion Research”, vol. 9.
 • Oksenberg L., Cannell C. [1988], Effects of interviewer vocal characteristics on nonresponse, [w:] Groves R.M., Biemer P.P., Lyberg L.E., Massey J.T., Nicholls II W.L., Waksberg J. (red.), Telephone survey methodology, New York: John Wiley & Sons.
 • Polskie standardy jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie [2010], Warszawa: OFBOR.
 • Sawiński Z. [1996], Sondaże telefoniczne, „ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody”, vol. 1/1996..
 • Sawiński Z. [2005], Wywiady osobiste z komputerem przenośnym (CAPI), [w:] Sztabiński P.B., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.), Fieldwork jest sztuką, Warszawa, IFiS PAN.
 • Steeh Ch. [2008], Telephone surveys, [w:] de Leeuw E.D., Hox J. J., Dillman D.A. (eds), International handbook of survey methodology, New York: Taylor & Francis Group.
 • Steve K.W., Burks A.T., Lavrakas P.J., Brown K.D., Hoover J.B. [2008], Monitoring telephone interviewer performance, [w:] Lepkowski J.M., Tucker C., Brick J.M., de Leeuw E.D., Japec L., Lavrakas P.J., Link M.W., Sangster R.L. (eds), Advances in telephone survey methodology, Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Sykes W., Collins M. [1988], Effects of mode of interview: experiments in the UK, [w:] Groves RM., Biemer P.P., Lyberg L.E., Massey J.T., Nicholls II W.L., Waksberg J. (eds), Telephone survey methodology, New York: John Wiley & Sons.
 • Sztabiński F. [1995], Kontrola w badaniach surveyowych: pytania i odpowiedzi, „ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody”, vol. 1/1995.
 • Sztabiński P.B. [1999], Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym: nowa technika badawcza, czy wywiad kwestionariuszowy przez telefon?, „Przegląd Socjologiczny”, 48(1).
 • Tarnai J., Paxson M.C. [2005], Interviewer judgments about the quality of activities that interviewers consider stressful, as well as to identify the strategies the interviewers use when they are in contact with difficult respondents.
 • Tucker C. [1983], Interviewer effects in telephone surveys, “Public Opinion Quarterly”, vol. 47(1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5d99f632-08f9-46c7-ab9b-86793303ce3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.