PL EN


2019 | 29 | 1 | 165-176
Article title

Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Sekmadienis Ltd. przeciwko Litwie (skarga nr 69317/14)

Title variants
EN
Commentary to the Judgement of the European Court of Human Rights in the Case of Sekmadienis Ltd. V. Lithuania (Application No. 69317/14)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem glosy jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydany 30 stycznia 2018 r. w sprawie Sekmadienis Ltd. przeciwko Litwie. Trybunał uznał, że skazanie Spółki na grzywnę w związku z prowadzoną kampanią reklamową wykorzystującą do celów komercyjnych przedmiot czci religijnej stanowiło naruszenie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Nałożona kara, w ocenie Trybunału, stanowiła ingerencję w jej wolność wyrażania opinii, która choć była przewidziana w prawie krajowym i realizowała uprawniony cel w postaci ochrony moralności publicznej, to jednak narusza równowagę pomiędzy ochroną moralności i praw osób wierzących, a wolnością słowa.
EN
The subject matter of the commentary is the judgment of the European Court of Human Rights issued on 30 January 2018 in the case of Sekmadienis Ltd. against Lithuania. ECHR found that imposition of a fine in connection with advertising campaign in which used an object of religious worship for commercial purposes was a violation of art. 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In the Court’s view, the fine imposed on the applicant company was an interference with its freedom of speech. Although this interference pursued a legitimate aim and it was provided for in national law, it had violated balance between, the protection of public morals and the rights of religious people and the right to freedom of expression.
Year
Volume
29
Issue
1
Pages
165-176
Physical description
References
  • Janyga Wojciech: Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2010.
  • Kalisz Anna: Klauzula moralności (publicznej) w prawie polskim i europejskim jako przykład regulacyjnej, ochronnej oraz innowacyjnej funkcji prawa, PRINCIPIA Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej 57-58 (2013), s. 191-213.
  • Kamiński Ireneusz: Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2010.
  • Sobczak Witold: Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, Toruń: Dom Wydawniczy DUET 2013.
  • Wyrzykowski Mirosław: Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa, red. B. Oliwa–Radzikowska, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 1998, s. 45-59.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d9f7f9a-e008-484f-954e-9d28005e850b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.