PL EN


2015 | 6 | 3 | 323-327
Article title

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym

Content
Title variants
EN
The Use of t-Test for a Single Study at Statistical Inference
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania testu t do weryfikacji hipotezy, że wartość średnia cechy statystycznej (ilościowej) populacji generalnej jest równa pewnej wartości hipotetycznej. W tym celu wykorzystano Test t dla pojedynczej próby dostępny w programie STATISTICA. W teście dla wartości przeciętnej wykorzystuje się dwie statystyki testowe, wybór których uzależniony jest od wielkości (liczebności) próby losowej, którą dysponujemy. Zaprezentowano przykładowe obliczenia z wykorzystaniem testu istotności w module Test t dla pojedynczej próby. Wybór właściwego testu jest podstawowym wymogiem prawidłowego przebiegu procesu weryfikacji hipotezy statystycznej.
EN
The paper presents an analysis of the applicability of the t-test to verify the hypothesis that the value of the average statistical features (quantitative) of the general population is equal to a certain hypothetical value. For this purpose, there was used the t-test for a single sample available in STATISTICA. In the test for the value of the average there are used two test statistics, the choice of which depends on the size (number of) a random sample that we have. There are shown in the paper exemplary calculations using the significance test in t-test module for a single sample. Choosing of the right test is a basic requirement of proper conduct of statistical hypothesis verification process.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
323-327
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2011): Statystyka, Warszawa.
  • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (2006): Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wrocław.
  • Rabiej M. (2012): Statystyka z programem Statistica, Gliwice.
  • Sobczyk M. (2007): Statystyka, Warszawa.
  • Sobczyk M. (2010a): Statystyka matematyczna, Warszawa.
  • Sobczyk M. (2010b): Statystyka opisowa, Warszawa.
  • Stanisławek J. (2010): Podstawy statystyki, Warszawa.
  • www.statsoft.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5d9fba13-767c-48c1-9e27-702d30775f48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.