PL EN


2017 | 3(15) | 5-17 (13)
Article title

Miejskie partie prezydenckie w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego 

Authors
Content
Title variants
EN
MUNICIPAL PRESIDENTIAL PARTIES IN SILESIAN MUNICIPALITIES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article focuses on the characteristics and the position of municipal presidential parties in the municipalities in the Silesian region. The article based on the results of the City Council elections in the years 2006–2014. Municipal presidential parties are defined as local initiatives created by independent Mayors. These parties were created as a result of the change in law connected with the mayoral elections. The analysis demonstrates that in the majority of municipalities in the Silesian Voivodeship initiatives that are described are relevant to local politics. Moreover, it presents significant differences among all the cities to their relevance. The article extends the analysis of urban move-ments in the biggest cities of the Silesian Voivodeship by the category of the municipal presidential parties which constitute one of the models of the described entities.
Year
Issue
Pages
5-17 (13)
Physical description
Contributors
author
 • Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-001 Katowice, adres e-mail: marek.czaja@onet.eu
References
 • BS/68/2014, Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach, Cen-trum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Bukowski M., Flis J., Hess A., Szymańska A. 2016, Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych, Kraków.
 • Czaja M. 2014, Partyjni czy niezależni? Wybory prezydentów miast województwa śląskiego [w:] Vademecum Śląsk: wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Marmola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice.
 • Dolnicki B. 2009, Samorząd terytorialny, Warszawa.
 • Drzonek M. 2013, Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Kraków.
 • Gendźwiłł A. 2010, Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki, ,,Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(40).
 • Gendźwiłł A., Żółtak T. 2012, Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010, ,,Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(47).
 • Glajcar R. 2011, Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie województwa śląskiego) [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kol-czyński, W. Wojtasik, Katowice.
 • Iwanek J. 2014, Partia regionalna, partia lokalna, regionalne i lokalne systemy partyjne – aspekty teoretyczne [w:] Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Regio-nalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne, red. J. Iwanek, W. Wojtasik, Toruń.
 • Izdebski H. 2008, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa.
 • Kolczyński M., Faracik-Nowak M. 2013, Samorządność a przynależność partyjna, „Poli-tical Preferences”, no. 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DzU 1997, nr 78, poz. 483. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. DzU 1998, nr 91, poz. 578.
 • Wojtasik W. 2011, Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej, „Preferencje Polityczne: postawy, identyfikacje, zachowania”, nr 2.
 • Wojtasik W. 2012, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej: teoria i praktyka, Katowice.
 • Wódz J. 1998, Protopartie miejskie – założenia badawcze [w:] Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych, red. S. Wróbel, Katowice.
 • Wróbel S. 2005, Powstanie i ewolucja miejskich ruchów politycznych. Przypadek miast górnośląskich, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.
 • Wróbel S. 2011, Teoretyczne problemy miejskich ruchów politycznych [w:] Teoretyczne problemy ruchów społecznych i politycznych, red. S. Wróbel, Toruń.
 • Wróbel S. 2012, Miejskie ruchy polityczne w śląskich miastach na prawach powiatu, „Res Politicae”, t. 4.
 • Wybory samorządowe 2006, Państwowa Komisja Wyborcza, http://wybory2006.pkw. gov.pl/ kbw/geoWojewodztwo21aa.html?id=240000& (5.09.2016).
 • Wybory samorządowe 2010, Państwowa Komisja Wyborcza, http://wybory2010.pkw. gov.pl/geo/pl/240000/240000.html (5.09.2016).
 • Wybory samorządowe 2014, Państwowa Komisja Wyborcza http://samorzad2014.pkw. gov.pl/359_Rady_gmin/0/24 (5.09.2016).
 • Zieliński E. 2014, Demokracja lokalna w Polsce [w:] Demokracja lokalna w państwach Europy, red. I. Bokszczanin, A. Mirska, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5da12e16-374d-4b2f-a165-62ec21909b8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.