PL EN


2017 | 11 | 277-297
Article title

Kolekcja muzyczna Kazimierza Czekotowskiego (1901-1972) w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Authors
Content
Title variants
EN
Musical Collection of Kazimierz Czekotowski (1901-1972) in the Main Library of the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Main Library of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdansk gathers and stores many collections submitted by different people, especially by the pedagogues of the Academy. One of them is a collection of notes used in artistic work and maybe in vocal teaching by the outstanding Polish singer Kazimierz Czekotowski. The article describes the contents of the collection, particularly the items concerning composers and publishers. The most interesting are hand-written dedications, because, in many cases, it’s the only one document confirming artistic contacts between a composer and a performer. It also enables determining the date of composing and the first performance of the work or – indirectly – help identify publication dates. Secondly, it is drawn up a list of publishers present in these collection, which is a contribution to the characteristics of the situation of the Polish music publishing market... (time limits due to publication dates of the items from the Czekotowski collection).
Contributors
author
References
 • Albert Stahl, [online] http://imslp.org/wiki/Albert_Stahl [dostęp 17.03.2017].
 • Bąk C., Grąbczewski Feliks, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 291.
 • Bleichmann, Julius, [online] http://imslp.org/wiki/Category:Bleichmann,_Julius [dostęp 13.03.2017].
 • C.F.W. Siegel, [online] http://imslp.org/wiki/C.F.W._Siegel [dostęp 17.03.2017].
 • Chmara-Żaczkiewicz B., Waghalter Henryk, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM : część biograficzna. [T. 12]: W-Ż, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 2012, s. 9.
 • Chodkowski A., Tradycja i postęp w twórczości warszawskiego środowiska kompozytorskiego, [w:] Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku [materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, 10-12 XI 1976 r.], pod red. A. Spóza, Warszawa 1980, s. 183-192.
 • Cmentarz Powązkowski w Warszawie, [online] http://www.sowa.website.pl/powazki/Pochowani/spiszm.html [dostęp 13.03.2017].
 • Czekotowski Kazimierz, [w:] Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980, [komitet red. Z. Wilski i in.], Warszawa 1994, s. 136-137.
 • Długosz J., Wende Edward, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 944.
 • Dziadek M., Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810-2010. [T. 1]: 1810-1944, [T. 2]: 1945-2010, Warszawa 2011-2016.
 • Gawęcka K.I., Halina Mickiewiczówna. Ciepło głosu i serca, Gdańsk 2009.
 • Gillowa, Janina, [w:] Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki, [online] http://www. bibliotekapiosenki.pl/Gillowa_Janina [dostęp 3.03.2017].
 • Gutheil, [online] http://imslp.org/wiki/Gutheil [dostęp 17.03.2017]. J
 • an Kusiewicz. Doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Gdańsk, 19 listopada 2012 roku, red. D. Dopierała, Gdańsk 2012.
 • Janczewska-Sołomko K., Suzin Adam Ewaryst, [w:] Polski słownik biograficzny, T. 46: Surmacki Leopold – Szaniawski Jozafat (Józefat) Konstanty, Warszawa-Kraków 2009-2010, s. 107-108.
 • Jasiński R., Na przełomie epok. Muzyka w Warszawie (1910-1927), Warszawa 1979.
 • Julius Heinrich Zimmermann, [online] http://www.amati.com/maker/zimmermann- -juliusheinrich-/ [dostęp 17.03.2017].
 • Kacprzak J., Arct Michał, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 14-15.
 • Kaczanowski M., Kazimierz Czekotowski: życie, działalność artystyczna i pedagogiczna, praca magisterska napisana pod kierunkiem P. Kusiewicza, Gdańsk 1994, przechowywana w Archiwum, w Magazynie BG AMuz., nr inwent. PD 2765, sygn. 78(043) III - Kac-Kaz.
 • Kański J., Anselmi Giuseppe, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM : część biograficzna. [T. 1]: A-B, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 1979, s. 55.
 • Kański J., Bonci Alessandro, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM : część biograficzna. [T. 1]: A-B, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 1979, s. 361.
 • Kosińska M., Zbigniew Śliwiński, [online] http://culture.pl/pl/tworca/zbigniew-sliwinski [dostęp 10.03.2017].
 • Krassowski J., Pamięci Pawła Podejki, [w:] P. Podejko, Życie muzyczne dawnego Gdańska, Pomorza i Kujaw, Gdańsk 2001, s. 7-9.
 • Krassowski J., Pasierb, Jan Orland, [w:] Kompozytorzy polscy 1918-2000. Praca zbiorowa. T. 2: Biogramy, pod red. M. Podhajskiego, Gdańsk-Warszawa 2005, s. 732-733.
 • Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku [materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, 10-12 XI 1976 r.], pod red. A. Spóza, Warszawa 1980.
 • Lewicki M., Wydawnictwa nutowe krakowskiej oficyny Juliusza Wildta, „Młoda Muzykologia” 2013, s. 107-116.
 • Łukaszewski M.T., Mąkosza Edward, [w:] Kompozytorzy polscy 1918-2000. Praca zbiorowa. T. 2: Biogramy, pod red. M. Podhajskiego, Gdańsk-Warszawa 2005, s. 605-606.
 • M. P. Belaieff, [online] https://de.schott-music.com/belaieff [dostęp 15.03.2017]. Macnutt R., Ricordi, [w:] Grove Music Online [online] http://www.oxfordmusiconline.com [dostęp 16.03.2017].
 • Maćkowiak-Koszykowska M., Konrad Pałubicki (1910-1992). Pamięci Profesora Konrada Pałubickiego, „Rocznik Informacyjny” 1993, nr 20-21, s. 357-372.
 • Marczyńska J., Lipski Stanisław Samuel, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM : część biograficzna. [T. 5]: K,l,ł, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 1997, s. 366-367.
 • Maria Czekotowska, [w:] Encyklopedia teatru polskiego, [online] http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/42747/maria-czekotowska [dostęp 13.03.2017].
 • Matracka-Kościelna A., Twórczość pieśniarska warszawskiego środowiska kompozytorskiego w drugiej połowie XIX w., [w:] Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku [materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, 10-12 XI 1976 r.], pod red. A. Spóza, Warszawa 1980, s. 202-216.
 • Mazur K., Pierwodruki Stanisława Moniuszki, Warszawa 1970.
 • Michalska A., Henryk Skirmuntt – zapomniany poeta i kompozytor, [w:] Biblioteka Muzyczna 2000-2006 = Music Library 2000-2006, red. S. Hrabia, A. Spóz, Warszawa 2008, s. 183-191.
 • Miklaszewska J., Wielhorski Aleksander, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM : część biograficzna. [T. 12]: W-Ż, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 2012, s. 161-162.
 • Mitscha A., Witold Friemann. Życie i twórczość, Katowice 1980. Morris G., Dunlop C., Jürgenson [Yurgenson], Pyotr Ivanovich, [w:] Grove Music Online [online] http://www.oxfordmusiconline.com [dostęp 16.03.2017].
 • Nicholas R.S., Drake J., Heugel, [w:] Grove Music Online [online] http://www.oxfordmusiconline.com [dostęp 16.03.2017].
 • Nowak A., Rybicki Feliks Bronisław Tymoteusz, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM : część biograficzna. [T. 8]: Pe-r, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 2004, s. 530-531.
 • Pieczątkowski F., Jakubowski Kaźmirz Stanisław, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa 1972, 358-359.
 • Pieczątkowski F., Rzepecki Ignacy, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 779-780.
 • Poniatowska I., Twórczość symfoniczna i kameralna środowiska warszawskiego w latach 1860-1914, [w:] Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku [materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, 10- 12 XI 1976 r.], pod red. A. Spóza, Warszawa 1980, s. 225-226.
 • Profesor Roman Heising 1901-1989. W stulecie urodzin, [red. J. Krassowski], Gdańsk 2002.
 • Prokopowicz M., Muzyczny ruch wydawniczy, [w:] Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku [materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, 10-12 XI 1976 r.], pod red. A. Spóza, Warszawa 1980, s. 249-266.
 • Rogala J., Idzikowski Leon, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 347-348.
 • Ruta A., Od wypożyczalni książek do księgarni wydawniczej. Firma Stanisława Andrzeja Krzyżanowskiego w Krakowie w latach 1870-1900, „Sztuka Edycji” 2013, nr 1 (4), s. 33-37.
 • Rutkowska A., Działalność pedagogiczna Instytutu Muzycznego Warszawskiego (1860-1918), Warszawa 1967.
 • Skirmunt K., Moje wspomnienia 1866-1945, Rzeszów 1998.
 • Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980, [komitet red. Z. Wilski i in.], Warszawa 1994.
 • Szczepańska-Malinowska E., Friemann Witold, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM : część biograficzna. [T. 3]: E,f,g, pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 1987, s. 164-165.
 • Święcicka J., Mateusz Święcicki. Biografia, [online] https://mateuszswiecicki.pl/biografia/ [dostęp 01.02.2017].
 • Tomaszewski W., Warszawscy wydawcy nut w XIX wieku, [w:] Warszawscy drukarze – wydawcy – księgarze, red. K. Zawadzki, Warszawa 1995, s. 28-40.
 • Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne, [online] https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=6209 [dostęp 10.03.2017].
 • Zaczyński A., Zakopiański jubilat, „Tygodnik Powszechny” 1975, nr 21, s. 4. Zawilski A., Wydział III Wokalno-Aktorski, [w:] Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 1947-1997. Księga Jubileuszowa, pod red. J. Krassowskiego, Gdańsk 1997, s. 69-70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5da33146-7ae1-4be7-a043-7bb980a425a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.