PL EN


2017 | 59 | 22-29
Article title

Aktywność fizyczna według metody pilates a świadomość zdrowotnA kobiet w wieku dojrzałym

Content
Title variants
EN
Physical activity in the form of Pilates exercises and health consciousness among women of mature age
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Rozpoznanie wartości prozdrowotnych, jakie niesie ze sobą podejmowanie ćwiczeń metodą Pilatesa. Materiał i metody. Główną metodą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny. Przebadano 40 kobiet w okresie średniej dorosłości uczestni­czą­cych systematycznie 2 razy w tygodniu po godzinie w zajęciach pilatesu w okresie do 6 miesięcy oraz powyżej roku. Respondentki to kobiety w wieku 47,6 ± 10,48 roku. Wyniki. Kobiety potwierdzają pozytywne efekty regularnego uczestnictwa w zajęciach pilatesu, które wiąże się z większym prawdopodobieństwem osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Badane uczestniczyły w zajęciach pilatesu, aby utrzymać swoje zdrowie (zarówno fizyczne, jak i psychiczne), a także przygotować się do sprawnej starości. Kobiety zauważyły, że zajęcia pilatesu wywierają największy wpływ na ich sprawność fizyczną i poziom energii w ciągu dnia. Wnioski. Zajęcia pilatesu cechuje wieloobszarowe oddziaływanie na zdrowie badanych kobiet, dlatego można je uznać za holistyczną metodę treningową.
EN
Background. Many forms of physical activity have stimulating effects on human mental well-being. That is why it seems important to recognize the health-promoting values of Pilates exercises. Material and methods. The main method applied in the study was a diagnostic survey. In total, 40 women were studied aged 47.6 ± 10.48 years who systematically took part in Pilates classes lasting one hour twice a week. The first group of participants had exercised for up to six months, the second – for over one year. Results. The women confirm the positive effects of regular participation in Pilates classes, associated with a higher probability of achieving the expected results. The respondents participated in Pilates classes to maintain their health (both physical and mental) and also to prepare themselves for fit elderly life. The women noticed that the greatest impact of Pilates classes consisted in an improvement in their physical fitness and energy levels throughout the day. Con­clu­sions. Pilates classes exert a multidimensional impact on the health of the studied women. Thus they can be considered a holistic training method.
Year
Volume
59
Pages
22-29
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
References
 • Bąk-Sosnowska, M., Skrzypulec-Plinta, V. (2012). Przyczyny nadmiernej masy ciała u kobiet w okresie menopauzalnym. Przegląd Menopauzalny, 1, 31–35.
 • Caldwell, K., Harrison, M., Adams, M., Triplett, N.T. (2009). Effect of Pilates and taiji quan training on self-efficacy, sleep quality, mood, and physical performance of college students. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 13(2), 155–163.
 • Ellsworth, A. (2011). Pilates krok po kroku. Głuchołazy: Oficyna AKA.
 • Emery, K., De Serres, S.J., McMillan, A., Côté, J.N. (2010). The effects of a Pilates training program on arm-trunk posture and movement. Clinical Biomechanics, 25(2), 124–130.
 • Halbreich, U. (2005). Algorithm for treatment of premenstrual syndromes (PMS): experts’ recommendations and limitations. Gynecological Endocrinology, 20(1), 48–56.
 • Herrington, L., Davies, R. (2005). The influence of Pilates training on the ability to contract the transversus abdominis muscle in asymptomatic individuals. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 9(1), 52–57.
 • Jago, R., Jonker, M.L., Missaghian, M., Baranow­ski, T. (2006). Effect of 4 weeks of Pilates on the body composition of young girls. Preventive Medicine, 42(3), 177–180.
 • Jarosz, M. (red.) (2010). Praktyczny podręcznik dietetyki. Warszawa: IŻŻ.
 • Korzeniewska, I. (2004). Ćwiczenia pilates. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 11, 13–15.
 • Kuński, H. (2003). Trening zdrowotny osób dorosłych. Warszawa: Medsportpress.
 • Lange, C., Unnithan, V.B., Larkam, E., Latta, P.M. (2000). Maximizing the benefits of Pilates-inspired exercise for learning functional motor skills. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 4(2), 99–108.
 • Latey, P. (2001). The Pilates method: history and philosophy. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 5(4), 275–282.
 • Mazur, A., Marczewski, K. (2011). Subiektywna ocena zdrowia u kobiet po 3 miesiącach stosowania ćwiczeń metodą Pilatesa. Zamojskie Studia i Materiały, 1(34), 37–43.
 • Mętel, S., Milert, A. (2007). Metoda Josepha Pilatesa oraz możliwości jej zastosowania w fizjoterapii. Rehabilitacja Medyczna, 11(2), 27–36.
 • Mirzaiinjmabadi, K., Anderson, D., Barnes, M. (2006). The relationship between exercise, body mass index and menopausal symptoms in midlife Australian women. International Journal of Nursing Practice, 12(1), 28–34.
 • Morss, G.M., Jordan, A.N., Skinner, J.S., Dunn, A.L., Church, T.S., Earnest, C.P. i wsp. (2004). Dose response to exercise in women aged 45–75 yr (DREW): design and rationale. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36(2), 336–344.
 • Nowak, S. (2011). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.
 • Pelc, Z. (2003). Systematyczna aktywność ruchowa podstawą zdrowego stylu życia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 58 (supl. 13), 439–445.
 • Pilates, J.H., Miller, W.J. (2006). A Pilates’ primer: Pilates’ return to life through contrology and your health. Incline Village: Presentation Dynamics Inc.
 • Segal, N.A., Hein, J., Basford, J.R. (2004). The effects of Pilates training on flexibility and body composition: an observational study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85(12), 1977–1981.
 • Sekendiz, B., Altun, Ö., Korkusuz, F., Akın, S. (2007). Effects of Pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibility in sedentary adult females. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 11(4), 318–326.
 • Sorosky, S., Stilp, S., Akuthota, V. (2008). Yoga and pilates in the management of low back pain. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 1(1), 39–47.
 • Szczepańska, B., Szady-Grad, M., Klawe, J.J., Kołodziejska, K., Zaworska, L. (2009). Ogólnopolskie badania jakości życia związanej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kobiet w wieku 45–60 lat. Cz. 3. Badania kobiet z województwa kujawsko-pomorskiego. Problemy Higieny i Epidemiologii, 90(4), 506–510.
 • Turosz, M.A., Pacholczak, J. (2001). Znaczenie aktywności ruchowej w kształtowaniu samooceny i postawy prozdrowotnej kobiet. Medycyna Sportowa, 17(10), 391–395.
 • Wilk, B. (2005). Rekreacja fizyczna kobiet w trosce o zdrowie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 616, 229–231.
 • Żarów, R., Matusik, S. (2005). Women’s sport’s and recreational activity in relation physical efficiency. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 673, 468–472.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5da4d8b1-1b65-4690-b7d7-fcf121c0e06b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.