PL EN


2017 | 8 | 3 | 250-255
Article title

Gratyfikacje z korzystania z mediów

Content
Title variants
EN
Gratification of the Use of Media
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Teoria użytkowania i gratyfikacji jest jednym z podejść badawczych nad mediami. Doświadczenia odbiorców zachęcają lub demotywują ich do określonego sposobu korzystania z mediów. McQuail (2008, s. 418) klasyfikuje gratyfikacje z korzystania z mediów w 4 kategorie: rozrywka, użyteczność społeczna, odniesienie do siebie i poszukiwanie informacji. Natomiast Klebaniuk (2004) proponuje na podstawie badania korzystania z telewizji gratyfikacje intrapsychiczne i interpsychiczne. Artykuł w sposób syntetyczny prezentuje teorię użytkowania i gratyfikacji. Tekst zawiera także informacje z badania pilotażowego diagnozującego preferowane funkcje odbioru mediów: prasy, książek, radia, telewizji i internetu w wybranej grupie osób.
EN
The uses & gratification approach is one of the prominent strategies in the mass media research. The experience of the audience encourages or demotifies them to a specific way of using media. McQuail (2008, p. 418) classifies media usage gratifications into four categories: entertainment, social utility, self-reference and searching for information. Klebaniuk (2004), on the other hand, proposes on the basis of the study of the use of television intrapsychic and interpsychic grants. The article in a synthetic way presents the theory of uses & gratification. It also includes informations from a pilot study to diagnose preferred media reception: newspapers, books, radio, television and the Internet in a selected group of people.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
250-255
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Polska
References
 • Czajkowska, A. (2015). W 2015 roku konsumpcja mediów wzrośnie o 1,4%. Pobrane z: http://www.zenithoptimedia.pl (1.06.2015).
 • Franken, R.E. (2011). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.
 • Goban-Klas, T. (2009). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN.
 • Klebaniuk, J. (2004). Psychologiczne funkcje odbioru telewizji. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 133–164). Lublin: Wyd. KUL.
 • LaRose, R. (2010). The Problem of Media Habits. Communication Theory, 20, 194–222.
 • McQuail, D. (2008). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.
 • Mrozowski, M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Aspra-Jr.
 • Rowiński, T., Głuskowska, J. (2014). Gratyfikowanie potrzeb przez mass media a poziom kompetencji społecznych. Studia Psychologica UKSW, 14 (2), 5–23.
 • Turska-Kawa, A. (2011). Poczucie alienacji a użytkowanie mediów. W poszukiwaniu nowych obszarów zastosowania teorii użytkowania i gratyfikacji. Katowice: Śląsk.
 • Turska-Kawa, A. (2013). Media jako źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb. Rozważania w kontekście teorii „użytkowania i gratyfikacji”. Studia Politica Universitatis Silesiensis, 10, 147–172.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dbacbf8-4648-41cc-b55d-154a616c8c4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.