PL EN


2013 | 1 | 4 | 527-541
Article title

Działalność firm rodzinnych w ocenie społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
Social assessment of family businesses' activities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Firmy rodzinne stanowią ważną część sektora MSP, zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich. Wytwarzają one około 10% PKB i zatrudniają około 20% pracowników. Rodzinność tych firm może stanowić zarówno przewagę konkurencyjną, jak i generować problemy, których nie mają firmy nierodzinne np. konflikty firma-rodzina czy sukcesja. Obszar ich działalności ma często charakter lokalny, przez co wpływają one na lokalne społeczności. Oceny społeczne ich działalności uzależnione są od ich wpływu na lokalny rynek pracy i sytuację gospodarczą miast czy regionów. Generalnie działalność firm rodzinnych oceniana jest pozytywnie m.in. w kwestii wpływu na sytuację gospodarczą miasta i rynek pracy, jakości produkowanych wyrobów, a ludzie chętnie kupują ich produkty, popierają odwoływanie się do tradycji i rodzinności oraz akceptują wsparcie ze strony samorządów lokalnych.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
527-541
Physical description
Contributors
  • Dr, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, UMCS w Lublinie, elka-s@go2.pl
References
  • Blikle A. (2012), Specyfika zarządzania w firmach rodzinnych, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie, PARP, Warszawa.
  • CBOS (2010), Polacy o prowadzeniu biznesu, CBOS, Warszawa.
  • Family businesses: Sustaining performance (2012), Report Credit, Suisse.
  • Jakubowski J. (2012), Firma rodzinna w dobie permanentnej zmiany, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie, PARP, Warszawa.
  • Kowalewska A. (red.) (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce szanse i wyzwania, PARP, Warszawa.
  • Mandl I. (2008), Overview of Family Business Relevant Issues, Final Report, Austrian Institute for SME Research, Vienna.
  • Marjański A. (2012), Specyfika firm rodzinnych, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie, PARP, Warszawa.
  • PARP (2009), Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, PARP, Warszawa.
  • Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dbf034c-0e3c-4f23-b24a-b5b1e70deff4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.