PL EN


2015 | 4 | 63-82
Article title

Droga ku zjednoczeniu. PPR i PPS w powiecie bialskim w latach 1947-1948

Content
Title variants
EN
The road to unification. PPR and PPS in Biala Podlaska County in the years 1947-1948
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The years 1947-1948 were the period of intensive actions, which aim was to unify the Polish Workers' Party (Polish: Polska Partia Robotnicza, PPR) with the Polish Socialist Party (Polish: Polska Partia Socjalistyczna, PPS) and which the coping stone was the Unification Congress that was held from December 15th to December 21st, 1948. At this meeting the common organisation emerged under the name the Polish United Workers' Party (Polish: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR). The whole operation was carried out under a communist diktat, who took actions to weaken PPS through elimination of the internal opposition, implementation of submissive people to the management of the party, and absorption by PPR. The purpose of this article is to present the organization state of PPR and PPS in the period between 1947 and 1948, the interparty cooperation and the establishment of county structures of PZPR.
Year
Issue
4
Pages
63-82
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
References
 • Drabik Rafał, Polska Partia Robotnicza na Lubelszczyźnie (1944-1948). Przyczynek do badań nad działalnością, strukturą i kadrami, [w:] Polska Partia Robotnicza 1944-1948. Studia i Szkice, red. M. Krzysztofiński, Rzeszów 2014, s. 12-42.
 • Dymek Benon, PZPR 1948-1954, Warszawa 1989.
 • Kopiński Jarosław, „Ostatni Mohikanie”. Antytotalitarne podziemie na Lubelszczyźnie po 1947 r., [w:] Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1956, red. S. Poleszak, Warszawa 2002. s/ 66-81.
 • Koprukowniak Albin, Z zagadnień organizacyjnego rozwoju PPR w woj. lubelskim, „ Rocznik Lubelski” 1974, T. XVII, s. 93-116.
 • Libionka Dariusz, Funkcjonowanie na co dzień stalinowskiego aparatu partyjnego na Lubelszczyźnie, [w:] Życie codzienne w Polsce 1945-1955. Studia i materiały, t. 5, Warszawa 2001, s. 135-171.
 • Mazur Mariusz, Nieformalny rezonans społeczny tzw. Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS w grudniu 1948 roku, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 1, s. 263-282.
 • Olszewski Edward, Polska Partia Robotnicza na Lubelszczyźnie 1942-1948, Lublin 1979.
 • Romanek Jacek, Ruch ludowy w województwie lubelskim w latach 1944-1949, Lublin 2013 .
 • Sikora Dariusz, Ruch oporu w powiecie bialskim 1939-1944, Biała Podlaska 2005 .
 • Smolarek Dariusz, Władze komunistyczne wobec opozycji na Południowym Podlasiu w latach 1944-1947, Siedlce 2005.
 • Stępień Stefan, Polska Partia Socjalistyczna w województwie lubelskim 1944-1948, Lublin 1980.
 • Tarkowski Paweł, Biała Podlaska w latach 1944-1989, Biała Podlaska 2011.
 • Tłomacki Andrzej, Akcja “Wisła” w powiecie bialskim na tle walki politycznej i zbrojnej w latach 1944–1947, Biała Podlaska 2003.
 • Turkowski R., Życie polityczne na terenie dzisiejszego województwa bialskopodlaskiego w latach 1944-1948, [w:] Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, op. nauk. T. Wasilewski, T. Krawczak, Biała Podlaska 1990, s. 597-626.
 • Wnuk Rafał, Lubelski Okręg AK DSZ i WiN 1944-1947, Warszawa 2000.
 • Wrona Janusz, System partyjny w Polsce 1944-1950. Miejsce-funkcje-relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1995.
 • Zawadka Katarzyna, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948-1956, Lublin 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-890X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dc4f994-7963-4959-a771-2f7373851f32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.