PL EN


2013 | 1 | 1 | 93-102
Article title

Koncepcja internetowego systemu wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwie rolniczym w zakresie decyzji o zakupie sprzętu

Content
Title variants
EN
The concept of web-based enterprise management support system in the decision to purchase the equipment in agriculture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiona zostałakoncepcja internetowego systemu wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwie rolniczym w zakresie decyzjio zakupie sprzętu.System taki, po odpowiednim zaprojektowaniu i wdrożeniu,stanie się narzędziem, które w znacznym stopniu ograniczy ryzyko decyzjiza-kupowych, podejmowanych przez producentów rolnych.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
93-102
Physical description
Contributors
 • Dr hab. inż. prof. UR, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcjii Energetyki, Uniwersytet Rolniczyw Krakowie, Michal.Cupial@ur.krakow.pl,
 • Dr inż., Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,, Anna.Szelag-Sikora@ur.krakow.pl,
References
 • Bojar W. (2005), Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczychw świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji, Wyd. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana iJędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz.
 • Chesbrough H. W. (2003), Open innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, “Harvard Business School Press”, Boston.
 • Cupiał M. (2006), System wspomagania decyzji dla gospodarstw rolniczych, „Inżynieria Rolnicza” nr 9.
 • Cupiał M. (2008), Skuteczność wyszukiwania w internecie informacji związanych z inżynierią rolniczą, „ Inżynieria Rolnicza” nr 6.
 • Cupiał M., Wnęk A. (2008),Porównanie sposobów pozyskiwania informacji o maszynach rolniczych w gospodarstwach Małopolski, „Inżynieria Rolnicza” nr 9.
 • Dżega D. (2003), Implementacja sieci bayesowskich jako bazy wiedzyw systemach ekspertowych, w:Wiedza –światłem na drodze społeczeństwa przyszłości,SzewczykA. (red.),Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Grudziński J. (2008), Informatycznenarzędzia zarządzania ryzykiemw rolnictwie, „Inżynieria Rolnicza” nr 11.
 • Krzyworzeka A. (2011), Funkcjonowanie wiedzy rolniczej, „E-mentor" nr 3.
 • Rączka K., Kowalski M., Gąsiorek S. (2007), Systemy wspomagające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, „Inżynieria Rolnicza” nr 6.
 • Wach D. (2006), Narzędzia informatyczne w zarządzaniu wiedzą,Świętokrzyskie Centrum Nauki na Odległość, Zeszyty Naukowe nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dc9a41e-6305-42c5-a936-a0043d1070b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.