PL EN


2015 | 1(15) | 19-32
Article title

Determinant factors of the marketing activity of scientific and research institutions

Authors
Content
Title variants
PL
Uwarunkowania działalności marketingowej instytucji naukowych i badawczych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the article the internal and external determinant factors which influence research and scientific institutions’ choice of business orientation are presented. Typical business orientations fit for application in such institutions for the purpose of carrying out market tasks are presented. Against their background the tasks of marketing in such institutions are outlined and the currently available set of marketing instruments at their disposal is discussed.
PL
W artykule przedstawione zostały uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, które wpływają na wybór orientacji biznesowej przez instytucje naukowe i badawcze. Scharakteryzowano typowe orientacje biznesowe możliwe do zastosowania przez te instytucje w realizacji zadań rynkowych Na ich tle zarysowano zadania marketingu tych instytucji i omówiono dostępne współcześnie instrumentarium marketingowe będące w ich dyspozycji.
Publisher
Year
Issue
Pages
19-32
Physical description
Dates
published
2015-03
Contributors
author
References
 • Bogdanienko, J, Haffer, M. i Popławski, W. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Hamel, G. i Prahalad, C.K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: Business Press.
 • Kay, J. (2004). Wielkie projekty: strategie i złudzenia. In: Finacial Times. Zarządzanie strategiczne, t. 1. Firma na rynku globalnym. Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber.
 • Kołodziej, R., Business Model Canvas czy Lean Canvas? http://cocreation.bblog.pl/wpis,business;model;canvas;czy;lean;canvas,67100.html.
 • Kotler, Ph. (1994). Marketing. Warszawa: Gebethner & Ska.
 • Kotler, Ph., Kartajaya, H., i Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek? Warszawa: MT Biznes.
 • Lambin, J.J. (2001). Strategiczne zarządzanie marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Michalak, S. (2010). Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw na rynku kawy w Polsce. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • MNiSzW (2010). Przewodnik Komercjalizacja B+R dla praktyków. Warszawa: MNiSzW.
 • Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey.
 • Slotorsz, A. i Cichoń, W. (2014). Marketing instytutów naukowo-badawczych w świetle obecnych uwarunkowań organizacyjno-prawnych. Marketing instytucji naukowych i badawczych. Warszawa: Instytut Lotnictwa.
 • Smith J.B., Colgate, M. (2007). Customer value creation: a practical framework. Journal of Marketing Theory and Practice, 1
 • Woodruff, R.B. (1997). Customer value: The next source for competitive advantage. Journal of Academy Marketing Science, 2
 • Zeithmal, V.A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: meansend model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 3
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5dd3b8af-ec8e-4b37-a5c5-cdea376c9f80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.