Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 21 | 4 | 12-19

Article title

Beetroot extract improves specific performance and oxygen uptake in taekwondo athletes: A double-blind crossover study

Content

Title variants

PL
Ekstrakt z buraka ćwikłowego poprawia swoistą wydolność i pobór tlenu u zawodników taekwondo: Badanie typu crossover z podwójnie ślepą próbą

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Background. Nitrate-rich supplements such as beetroot extract could improve aerobic performance by increasing neuromuscular functioning. However, little is known about the effects of beetroot extract on combat sports, such as taekwondo. Problem and aim. This study investigated the acute effect of beetroot extract supplementation (1g) on taekwondo athletes undergoing a maximal aerobic test. Methods. Twelve athletes (26.8±8.8 yrs.; 77.8±11.7 kg; 1.8±0.1 m; 25.3±3.2 kg/m2; 10.0± 5.3 Fat%) were submitted to a specific Taekwondo aerobic protocol. All participants performed an alternated kick (bandal-chagi) maximal protocol under two randomized conditions: a) beetroot extract; and b) Placebo. Results. Beetroot condition showed a higher absolute VO2Peak (4.0±0.6 vs. 3.6 ±0.5 L/min; p=0.048), absolute VO2max at anaerobic threshold (3.7±0.6 vs. 3.2±0.6 L/min; p=0.044), and complete stages (10.9±2.6 vs. 8.3±1.7 L/min; p=0.009). Lactate concentration increased significantly between measurements taken before, after and 3 min after (p≤0.001) the test, without differences between conditions (p=0.46). Conclusion. Our results suggest an ergogenic effect of beetroot extract supplementation (1 g) on aerobic capacity and specific test performance in taekwondo athletes.
PL
Wprowadzenie. Suplementy bogate w azotany, takie jak ekstrakt z buraka ćwikłowego, mogą poprawić wydolność aerobową poprzez zwiększenie funkcjonowania nerwowo-mięśniowego. Jednakże niewiele wiadomo na temat wpływu ekstraktu z buraka na sporty walki, takie jak taekwondo. Problem i cel. W niniejszej pracy badano ostry efekt suplementacji ekstraktu z buraka ćwikłowego (1g) na zawodników taekwondo poddanych maksymalnemu testowi aerobowemu. Metody. Dwunastu sportowców (26,8±8,8 lat; 77,8±11,7 kg; 1,8±0,1 m; 25,3±3,2 kg/m2; 10,0±5,3 Fat%) poddano szczegółowemu protokołowi aerobowemu taekwondo. Wszyscy uczestnicy wykonywali naprzemienny protokół maksymalnych kopnięć (bandal-chagi) w dwóch randomizowanych warunkach, pod wpływem: a) ekstraktu z buraka; oraz b)placebo. Wyniki. Przy zastosowanie ekstraktu z buraka zanotowano wyższą bezwzględną wartość VO2Peak (4,0±0,6 vs. 3,6±0,5 L/min; p=0,048), bezwzględną wartość VO2max na progu beztlenowym (3,7±0,6 vs. 3,2±0,6 L/min; p=0,044) oraz całkowite/zakończone etapy (10,9±2,6 vs. 8,3±1,7 L/min; p=0,009). Stężenie mleczanów wzrastało istotnie pomiędzy pomiarami wykonanymi przed, po i 3 min po (p≤0,001) teście, bez różnic pomiędzy warunkami (p=0,46). Wnioski. Uzyskane wyniki sugerują ergogeniczny wpływ suplementacji ekstraktu z buraka ćwikłowego (1 g) na wydolność tlenową i wyniki testów specjalnych u zawodników taekwondo.

Year

Volume

21

Issue

4

Pages

12-19

Physical description

Contributors

  • Federal University of Juiz de Fora, Governador Valadares (Brazylia)
  • Federal University of Juiz de Fora, Governador Valadares (Brazylia)
  • Federal University of Juiz de Fora, Governador Valadares (Brazylia)
  • Federal University of Juiz de Fora, Governador Valadares (Brazylia)
  • Federal University of Juiz de Fora, Governador Valadares (Brazylia)
  • Chilean High-Performance Center, Santiago (Chile)
author
  • Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (Brazil)
  • Federal University of Juiz de Fora, Governador Valadares (Brazylia)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5dd3ee02-7188-4bd2-89bd-24638c589099
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.