PL EN


2020 | 112 Polski dokument, polska animacja | 241-248
Article title

Uwznioślające kino peryferii

Authors
Title variants
EN
The Ennobling Cinema of the Peripheries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest recenzją pracy Marty Stańczyk pt. Czas w kinie. Doświadczenie temporalne w „slow cinema” (2019). Jego autorka przedstawia strukturę książki i omawia dość szczegółowo jej zawartość, doceniając potencjał kreatywny Stańczyk, zarazem jednak polemizując z nią i odnosząc się krytycznie do niektórych jej założeń. Tekst otwiera odwołanie do słów Theodora W. Adorna określającego film jako drastyczne medium przemysłu kulturalnego. Autorka przyjmuje, że jednym z głównych celów publikacji jest zaprzeczenie tej tezie i wskazanie unikatowości slow cinema na tle (nie tylko) współczesnej produkcji filmowej. Dzieła reprezentujące tę konwencję są bowiem w istocie nie tyle historiami do oglądania, ile stanami do przeżycia – stanami, w których pojawiają się określone reakcje afektywne, takie jak choćby „uwznioślająca” nuda, spowodowana przede wszystkim działaniem czasu. Sam czas w ujęciu Stańczyk okazuje się jednym z najważniejszych parametrów przeżycia kinowego w przypadku slow filmów, a tym samym fundamentem towarzyszącej im koncepcji artystycznej.
EN
The article is a review of the book Czas w kinie. Doświadczenie temporalne w “slow cinema” [Time in Cinema: Temporal Experience in “Slow Cinema”] (2019) by Marta Stańczyk. The reviewer presents the structure of the book and discusses its content in detail. She appreciates Stańczyk’s creative potential, but also argues with some of her assumptions. The review begins with the words by Theodor W. Adorno, who once defined film as a radical medium of the culture industry. The reviewer claims that one of the main purposes of Stańczyk’s book is to contradict this view and to point out the uniqueness of slow cinema against (not only) the contemporary film production, since films representing slow cinema are in fact not so much stories to watch but states to experience. Typical for those states are some affective reactions (for example an “ennobling” boredom) induced by time. Time itself is, in Stańczyk’s view, one of the most important parameters of the cinematic experience in the case of slow cinema, and hence its fundamental artistic concept.
Keywords
PL
slow cinema   czas   afekt   nuda   realizm  
EN
Year
Pages
241-248
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
References
  • Adorno, T. W. (1999). Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia (tłum. M. Łukasiewicz). Kraków: Wydawnictwo Literackie. (Publikacja oryginału: 1951).
  • Ben-Yakov, A., Henson, R. N. (2018). The Hippocampal Film Editor: Sensitivity and Specificity to Event Boundaries in Continuous Experience. The Journal of Neuroscience, 38 (47), ss. 10057-10068. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0524-18.2018
  • Brötje, M. (2008). Obraz – spotkanie (tłum. M. Haake). Quart (3), ss. 64-81.
  • Stańczyk, M. (2019). Czas w kinie. Doświadczenie temporalne w „slow cinema”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5def1865-a939-41ff-96ef-6f1fc94a2bce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.